TPHT- Thành ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục đào tạo Hà Tĩnh; đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong BTV Thành ủy.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Thành ủy Hà Tĩnh đã xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị tổ chức thực hiện Nghị quyết hiệu quả, thiết thực.

Trong 10 năm qua, thành phố đã ưu tiên nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho giáo dục, triển khai thực hiện nhiều dự án lớn, với tổng kinh phí đạt 547 tỷ đồng.

Nhờ vậy, đến nay, quy mô trường lớp ngày càng được phát triển về quy mô, đa dạng hóa về loại hình; toàn thành phố có 37/39 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các nhà trường tiếp tục được tăng cường. 10 năm qua, tổng nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục đạt  hơn 85 tỷ đồng.

Cùng với đó, thành phố tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.  UBND thành phố ban hành Kế hoạch tạo bước đột phá mạnh mẽ về xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục với nhiều giải pháp, mô hình mới góp phần nâng cao  chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo, cách làm hiệu quả được thành phố triển khai như mô hình trường tự chủ chất lượng cao, lớp chất lượng cao, xây dựng “Hệ sinh thái giáo dục”, xây dựng công trình điểm về giáo dục trải nghiệm…

Thành phố cũng đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục; xây dựng các mô hình học tập suốt đời. Đến nay toàn thành phố có gần 30 nghìn gia đình học tập, 130 dòng họ học tập, 124/124 cộng đồng thôn, tổ dân phố học tập; 15/15 cộng đồng học tập; 17/17 Đơn vị học tập…

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật thành phố Hà Tĩnh đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phát triển giáo dục trong 10 năm qua. Đồng thời chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm tiếp tục duy trì thành tích, nỗ lực phấn đấu đưa nền giáo dục thành phố đạt kết quả cao hơn nữa.

Nhân dịp này, Thành ủy, UBND thành phố Hà Tĩnh đã khen thưởng 14 tập thể

...và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cho rằng, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29 của BCH Trung ương, ngành giáo dục thành phố cần phải phát triển hài hòa, sâu hơn. Muốn vậy phải đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp bằng việc chú trọng xã hội hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới các hình thức, phương pháp dạy học, xây dựng hệ sinh thái giáo dục…có các chính sách ưu tiên, thu hút đầu tư cho giáo dục, hỗ trợ xây dựng các mô hình trường học thân thiện, các mô hình trải nghiệm….Đặc biệt, thành phố phải xây dựng được môi trường giáo dục thực chất, hiệu quả hơn.

 

 

                               

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website