Chiều ngày 24/5, Thường trực HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp thứ 23 nhằm thông qua dự thảo báo cáo chương trình giám sát, chương trình chuẩn bị kỳ họp thứ 11 kỳ họp thường lệ giữa năm. Đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực trực HĐND và các ban HĐND đã thông qua dự thảo kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; thông qua dự thảo kế hoạch giám sát công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, phường, xã trên địa bàn thành phố; thông qua dự thảo thông báo kết quả giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND thành phố và một số nội dung  của Nghị quyết 29/ND-HĐND ngày 28/12/2021 và NQ số 54 ngày 21/12/2022 của HĐND thành phố Hà Tĩnh.

Theo đó dự kiến nội dung chương tình kỳ họp được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 13 – 14/7/2023. Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố theo thông lệ.

Thời gian qua,  Ban Kinh tế - xã hội đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 8 phường, xã về việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới,; xây dựng kết cấu hạ tầng và quản lý đất đai trên địa bàn. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành ở các phường, xã là 56.544 triệu đồng, huy động trong nhân dân đạt 17.361 triệu đồng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, từng bước cũng cố hạ tầng kỹ thuật đô thị, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị. Kết quả thực hiện tập trung ruộng đất theo NQ 15, 54/NQ HĐND mới đạtt 52,3ha bằng 28% so với kết quả thực hiện tích tụ.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố chưa thực sự đồng bộ, một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện các nghị quyết chưa hiệu quả, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn bất cập, huy động nguồn lực trong nhân dân chưa đồng đều…

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng đánh giá cao các nghị quyết đã sát với tình hình thực tế của địa phương, đây là động lực để cơ sở tiếp cận hiện thực hóa các nghị quyết đêm lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Tuy nhiên, đây là các nghị quyết không mới, đòi hỏi các địa phương phải tập trung cao thực hiện, các phòng chuyên môn tiếp tục hướng dẫn cơ sở triển khai có hiệu quả các nghị quyết sát đúng với yêu cầu. Đặc biệt, các địa phương có diện tích đất thủy sản lớn cần tiếp cận cơ chế để đem lại hiệu quả kinh tế.

Theo kế hoạch, các Ban HĐND và UBND thành phố tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, để kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XXI theo đúng kế hoạch đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website