TPHT- Sáng ngày 11 tháng 4, Đảng bộ Cơ quan Khối dân vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội”. Đồng chí Nguyễn Đức Danh – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Khối dân chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề.

Giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm xây dựng xã hội công bằng, văn minh, phát triển. Từ năm 2019 đến nay, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã thành lập các đoàn và tổ chức 447 cuộc giám sát, góp phần phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, bất cập trong việc xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách, để án, nghị quyết của Đảng, nhà nước và địa phương.  Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cũng có những tồn tại, hạn chế, chất lượng các cuộc giám sát chưa cao, công tác phản biện xã hội chưa sâu mà chủ yếu là góp ý, trao đổi.

Tại sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội”, các Đảng viên Đảng bộ cơ quan Khối dân đã phát bám sát nhiệm vụ thực tiễn và phát huy những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện đề đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định của Trung ương của UBMTTQ Việt Nam về giám sát và phản biện xã hội để mỗi cán bộ công chức nắm chắc về hoạt động giám sát; tăng cường công tác phối hợp, chia sẽ thông tin tài liệu giữa mặt trận và các đoàn thể; hằng năm lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân quan tâm để xây dựng chương trình kế hoạch giám sát và  phản biện xã hội; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến sơ sở vv...

Cũng nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan Khối dân tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” giai đoạn 2023- 2025, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website