TPHT- Chiều ngày 14 tháng 3, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và NQ số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tinh hình mới. Tới dự có đồng chí Trần Hậu Tuấn – UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy.

Những năm qua, Đảng ủy Ban CHQS thành phố đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như NQ số 847 của Quân ủy Trung ương một cách nghiêm túc, chặt chẽ, bằng những việc làm thiết thực cụ thể, gắn với nhiệm vụ của từng cán bộ đảng viên trong đơn vị. Trong đó thực hiện tốt phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, gắn với các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn đảng và thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và bằng những việc làm cụ thể của từng cán bộ đảng viên, nhân viên trong toàn đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thành phố

Đảng ủy cũng như các chi bộ đã chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; những vấn đề quan trọng đều được đem ra bàn bạc thảo luận dân chủ trong các cuộc họp Đảng ủy cũng như sinh hoạt chi bộ từ công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như thực hiện chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ đảng viên, từ đó nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị cũng như 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự thành phố đã có những mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả được nhân rộng trong toàn đơn vị như mô hình: “Quỹ nghĩa tình đồng đội” ; “Mỗi ngày làm một việc tốt”, “Tiết kiệm thời gian, san sẻ việc khó” ... từ đó đã động viên mỗi cán bộ đảng viên phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hậu Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị cần lan tỏa các mô hình hay trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng "Chi bộ 4 tốt"

Tại hội nghị, Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự thành phố đã khen thưởng cho 4 cá nhân và đề xuất Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiến quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Đảng ủy Quân sự thành phố khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website