Sáng ngày 4/3/2023 tại công viên trung tâm, cơ quan Thành ủy – Khối dân, cơ quan HĐND – UBND thành phố Hà Tĩnh ra quân trồng bổ sung hệ thống cây xanh thành phố theo chủ trương trồng 100 ngàn cây xanh của thành phố Hà Tĩnh.

Tại công viên trung tâm, hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Thành ủy – Khối dân và Cơ quan HĐND – UBND cùng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ra quân trồng bổ sung cây xanh.

Để chuẩn bị cho việc trồng cây,  thành phố Hà Tĩnh đã đa dạng hóa các nguồn cây, huy động nguồn lực xã hội hóa được hàng chục ngàn cây xanh các loại.

Trong đợt này cán bộ, công chức, viên chức người lao động của 2 cơ quan đã trồng trên 700 cây xanh tại vùng lõi của công viên trung tâm, với chủng loại cây ban tím và cây long não. Theo kế hoạch, cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thành phố Hà Tĩnh sẽ trồng mới được trên 5000 cây xanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức 100 ngàn cây xanh theo kế hoạch đã đề ra./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website