Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có Văn bản số 2130/PTDN-TT&HTQT ngày 30/11/2022 giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” (IPS-C)1 và đề cử doanh nghiệp tiên phong, doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng tham gia Dự án.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website