Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trên địa bàn thành phố được thực hiện có hiệu quả, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Xác định Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thời gian qua, phong trào này luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn thành phố đã thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nét nổi bật của thành phố Hà Tĩnh là phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức, cách làm đa dạng thiết thực ở các khu dân cư như: Giúp nhau trong sản xuất-kinh doanh, giúp nhau về vốn, giống, phương pháp, kỷ năng sản xuất kinh doanh, tiếp cận cung cách làm ăn trong cơ chế thị trường, chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu cây trồng vật nuôi…Đến nay toàn thành Phố có số dư nợ gần 100 tỷ đồng, giúp cho hàng ngàn lượt người vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, tại các khu dân cư đã thành lập tổ tiết kiệm, đã huy động gần 2 tỷ đồng giúp hàng trăm lượt người có hoàn cảnh khó khăn có vốn làm ăn. Từ chính sách của nhà nước và vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, sự nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân đời sống kinh tế của người dân ngày càng nâng cao.

Phong trào văn hóa, văn nghệ- TDTT được các phường- xã tổ chức rầm rộ vào các dịp lế-tết

         Song song với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa luôn được Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố triển khai có hiệu qủa, cùng với đầu tư của nhà nước, nhân dân toàn thành phố đã phát huy nội lực xây dựng hội quán, đường giao thông nông thôn, xây dựng quy tắc ứng xử trong cộng đồng dân cư. Đến nay, 100% khối phố- thôn, xóm –có hệ thống loa truyền thanh, 100/100 xóm, khối phố xây dựng được hội quán sinh hoạt văn hóa cho nhân dân, 100%  khu dân cư có sân hoạt động thể thao, 100% khu dân cư cơ bản hoàn thành đường giao thông bằng nhựa đến tận đường làng, ngõ xóm, 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao phát triển đều khắp. Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong toàn thành phố.

Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ngoài huy động nội lực xây dựng hội quán, đường giao thông, các xã, phường đã chỉ đạo thôn, tổ dân phố sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước phù hợp với tình hình và xu thế phát triển chung. Theo đó, các địa phương đã xóa bỏ nhiều thủ tục lạc hậu, rườm rà; tình trạng ăn uống linh đình giảm nhiều so với những năm trước; các lễ hội truyền thống được tổ chức đúng quy định, phát huy được bản sắc văn hóa của dân tộc, nhiều trò chơi, trò diễn, văn nghệ dân gian được gìn giữ và duy trì trong các dịp lễ, tết đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân đân. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, mỗi tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học...trên địa bàn thành phố đã lựa chọn những mô hình điển hình để nhân rộng, như MTTQ có phong trào vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; phòng trào “Tết vì người nghèo’, xây dựng nhà đại đoàn kết; Hội Liên Hiệp phụ nữ với phong trào xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; thành Đoàn nổi bật với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh” gắn với các công trình, phần việc thanh niên; Nông dân với phong trào “ Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Mỗi một phong trào đều được nhân dân tích cực hưởng ứng, chung sức, chung lòng đem lại hiệu quả thiết thực, tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

          Lễ hội Đua thuyền là một nét đẹp văn hóa độc đáo ở  thành phố Hà Tĩnh.

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thành phố đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua phong trào đã nâng cao ý thức tự quản ở khu dân cư, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

        


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website