TPHT- Thành ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 16/8/2017 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị 20 của Ban Bí thư TW Đảng, BTV Thành ủy đã hướng dẫn cụ thể đến các tổ chức cơ sở Đảng, ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành từ thành phố đến cơ sở ...

Theo đó, nhận thức của cấp ủy người đứng đầu về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được nâng lên. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử các ban ngành được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn.

Từ năm 2018 đến nay thành phố đã xuất bản cuốn sách Thành phố Hà Tĩnh- theo dòng lịch sử. Ở cơ sở đã xuất bản 4 ấn phẩm về lịch sử các đảng bộ phường xã. 4 đơn vị phường xã đang tiến hành sưu tầm, biên soạn. Hầu hết các ấn phẩm được xuất bản, phát hành trên địa bàn thành phố đều có chất lượng tốt, phản ánh khá sinh động, toàn diện quá trình xây dựng và trưởng thành của các Đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Ban thường vụ Thành ủy cũng đã quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương trong toàn Đảng, toàn xã hội. Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng, tạo nguồn, bố trí, sử dụng và đào tạo cán bộ làm công tác lịch sử Đảng....

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, UBND thành phố đã tổ chức và tham mưu tiếp 961 lượt công dân. Sau các phiên tiếp dân định kỳ đều thông báo kết quả, theo dõi việc xử lý của các tổ chức, cá nhân liên quan để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện theo đúng quy định, do đó các vụ việc thông qua tiếp dân đã được xem xét, xử lý đầy đủ, kịp thời.  Trong kỳ, thành phố cũng đã tiếp nhận 1.333 đơn. Kết quả đã giải quyết: 710/721 vụ việc đủ điều kiện; đang giải quyết 12 vụ việc. Các phường xã đã tiếp 1.081 lượt công dân, tiếp nhận: 914 đơn và đã giải quyết 882 vụ việc; đang giải quyết 09 vụ việc.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương, đơn vị tham luận nhiều giải pháp, cách làm từ cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, biên soạn, giáo dục lịch sử  Đảng cũng như công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân...

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở chú trọng nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử; xây dựng đề cương, lồng ghép hiệu quả việc giáo dục truyền thống cách mạng trong nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ. Tập trung cao cho công tác tiếp dân và xử lý kiến nghị, vụ việc của công dân, trong đó vừa chú trọng tuyên truyền vừa đối thoại để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Đặc biệt chú trọng hòa giải ở cơ sở, xử lý ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website