TPHT- Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ Bí thư Chi bộ, cấp ủy viên các thôn, xóm, khối phố phường xã trong toàn thành phố.

Trong thời gian 2 ngày dự lớp hơn 250 Bí thư Chi bộ, đội ngũ cấp ủy viên cơ sở phường xã sẽ được bồi dưỡng 7 chuyên đề nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng với nhiều nội dung mới, cơ bản và toàn diện về công tác xây dựng Đảng của Chi bộ như: tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Công tác tư tưởng, công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và một số vấn đề thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng. Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên....

Ngoài ra đội ngũ Bí thư Chi bộ, cấp ủy viên cơ sở còn được quán triệt nội dung, tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới;

trao đổi một số tình hình thời sự trong nước và thế giới, tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của thành phố trong 10 tháng đầu năm, định hướng thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022...

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ là dịp để đội ngũ Bí thư Chi bộ cơ sở của thành phố Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, điều hành hoạt động của Cấp ủy, của Chi bộ theo quy định và hướng dẫn của Điều lệ Đảng, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, của Đảng viên nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website