TPHT- Ban đoàn kết công giáo thành phố vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Thành phố có hơn 14.000 người theo đạo thiên chúa, 5 phường xã có cơ sở tôn giáo gồm Thạch Trung, Thạch Hạ phường Tân Giang, Đại nài, Văn Yên. Trong nhiệm kỳ qua, bà con giáo dân ở thành phố đã tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tại hội nghị, Ban đoàn kết công giáo thành phố đã soát xét một số nội dung về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022- 2027 như: Chuẩn bị nội dung cho đại hội, giới thiệu nhân sự vào Ban đoàn kết công giáo khóa 6 dự kiến 25 vị đại diện cho các chức sắc, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn.

Các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp các ý kiến  nhằm đảm bảo cho Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc thành phố lần thứ VI, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 năm 2022 thành công tốt đẹp.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website