TPHT- Sáng ngày 8 tháng 9, Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố Hà Tĩnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng là chủ doanh nghiệp năm 2022. Tới dự có Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy Trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 87 đồng chí là  chủ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tập huấn, các học viên được quán triệt các chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế gắn với cũng cố quốc phòng an ninh; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, an ninh mạng; Luật nghĩa vụ Quân sự; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và chuyên đề về xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Đức phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chủ doanh nghiệp

Qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức, trang bị cho Chủ doanh nghiệp những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nhận thức sâu sắc về những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn ở địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày một vững chắc.

Các học viên được quán triệt các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho Chủ doanh nghiệp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website