TPHT- UBND thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức buổi làm việc với xã Thạch Bình nhằm đánh giá tình hình việc thực hiện chủ trương tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cây trồng vật nuôi để phát triển nông nghiệp đô thị giai đoạn 2021-2022 và giai đoạn 2022-2025. Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Đức chủ trì buổi làm việc.

 

Thực hiện chủ trương của BCH Đảng bộ thành phố về tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cây trồng vật nuôi để phát triển nông nghiệp đô thị giai đoạn 2021-2022 và giai đoạn 2022-2025 xã Thạch Bình đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, xây dựng phương án và tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân triển khai thực hiện.

Theo đó, xã có kế hoạch triển khai tích tụ ruộng đất trên diện tích 41 ha. 6 tháng đầu năm 2022 đã triển khai xóa bờ vùng, bờ thửa, tích tụ được 7 ha. Hiện nay nhân dân đã gieo xong vụ sản xuất Hè Thu 2022.

Tuy nhiên, do Thạch Bình có địa hình không đồng đều, ruộng bậc thang nên quá trình xóa bờ vùng, bờ thửa, làm đất gặp nhiều khó khăn. Diện tích tích tụ lớn, việc thi công vào mùa hè nên việc dùng nước để cân bằng mặt ruộng còn hạn chế. Hơn nữa do chưa có kinh nghiệm nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của xã còn lúng túng...

Tại buổi làm việc, đại diện cán bộ, nhân dân xã Thạch Bình đã chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất tại địa phương, đề xuất chính quyền thành phố và các ban ngành chức năng hỗ trợ về cơ chế, chính sách để chính quyền xã và các thôn xóm triển khai hiệu quả chủ trương.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Đức đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thạch Bình phải tập trung quyết liệt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Xã cần sâu sát nắm tình hình sản xuất của nhân dân để có định hướng cụ thể trong phương án tích tụ ruộng đất, chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp.

Trước mắt cần quán triệt sâu sắc các cơ chế, chính sách của thành để triển khai sát đúng với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tham quan, học tập các mô hình tích tụ ruộng đất, phát triển kinh tế hiệu quả. Từ đó có kế hoạch tuyên truyền, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương. Đồng thời phải xác định cụ thể vùng đất tích tụ, quy mô sản xuất, lựa chọn mô hình, cây con phù hợp, kết hợp đánh giá mô hình kinh tế vườn hộ hiện có trên địa bàn để có định hướng hỗ trợ nhân dân phát triển hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Đức cũng đề nghị các phòng ban UBND thành phố tạo điều kiện hỗ trợ địa phương về mọi mặt, nhất là trong áp dụng các cơ chế, chính sách nhằm giúp xã Thạch Bình tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả chủ trương tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cây trồng vật nuôi để phát triển nông nghiệp đô thị.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website