TPHT- Sáng ngày 22/8, Hội phụ nữ thành phố Hà Tĩnh phối hợp với tổ chức WWF Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông phân loại rác, thực hiện mô hình sản xuất phân hữu cơ bằng vi sinh bản địa IMO cho 60 học viên là các hộ gia đình thuộc 4 cụm dân cư trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Tại lớp tập huấn các học viên được giới thiệu về dự án và tổ chức WWF- Việt Nam. Tác động của ô nhiễm môi trường, ô nhiễm rác thải nhựa. Lợi ích của việc phân loại rác thải.

Đồng thời nghe giới thiệu về IMO, các ứng dụng và cách sản xuất IMO tại hộ gia đình

Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các học viên thực hành việc phân loại rác thải, hướng dẫn và thực hành sản xuất IMO, thực hành xử lý rác hữu cơ bằng IMO,...

Giải đáp những thắc mắc xung quanh việc phân loại rác thải và cách sản xuất cũng như các ứng dụng sản xuất IMO để áp dụng vào thực tiễn tại hộ gia đình...

Đây là lớp tập huấn thứ nhất trong kế hoạch tổ chức 4 lớp tập huấn về phân loại rác thải và thực hiện mô hình sản xuất phân hữu cơ bằng vi sinh bản địa  IMO cho các hộ gia đình tại các địa bàn dân cư của Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh, nhằm đưa dự án này đi vào cuộc sống.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website