Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, có 115 tổ liên gia thuộc 115 tổ dân phố, thôn đã xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn tự quản”. Đã phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng trong đấu tranh, tố giác tội phạm nhằm ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Thường xuyên cung cấp thông tin, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các thành viên; thường xuyên thông tin hai chiều với lực lượng Công an các phường, xã, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn để trao đổi, nắm bắt tình hình ANTT tại địa bàn, giải quyết ngay những vụ việc nếu có, không để phát sinh điểm nóng. Từ đó, tình hình an ninh trật tự trong các khu dân cư được đảm bảo ổn định.

Ban chỉ đạo mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” đã vận động 100% các hộ gia đình tham gia mô hình ký cam kết về việc thực hiện nghiêm túc các nội dung chấp hành quy định pháp luật, quy định của địa phương, quy chế hoạt động của mô hình; Vận động mọi người, mọi nhà tích cực tham gia giữ vững ANTT an toàn xã hội, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, vi phạm an toàn giao thông, mê tín dị đoan, tảo hôn, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản và các tai tệ nạn xã hội khác; Vận động nhân dân tham gia phòng ngừa và tố giác tội phạm, khi phát hiện thành viên mô hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm nội dung quy chế thì kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn…

Công an phường, xã chủ trì, phối hợp các ban ngành, đoàn thể thực hiện các buổi tuyên truyền, cung cấp các tài liệu phục vụ tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến ANTT, phòng ngừa mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân, các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong tình hình mới, các quy định mới trong công tác cấp phát CCCD, đăng ký thường trú, tạm trú, quy định trong các lĩnh vực PCCC, phòng chống bạo lực gia đình… Việc tuyên truyền được thực hiện tại các tổ liên gia với thành phần tham gia là đại diện các hộ gia đình trong mô hình qua các buổi sinh hoạt, qua các buổi gặp mặt tại từng hộ gia đình hoặc trên các nhóm Zalo của tổ liên gia.

Công an phường, xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến ANTT

Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, trong thời gian xây dựng và nhân rộng mô hình, trên địa bàn thành phố các “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự” không phát sinh tụ điểm phức tạp về ANTT, không xảy ra trọng án, tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, không có thành viên mô hình bị khởi tố, không phát sinh đối tượng tệ nạn xã hội.

Kết quả vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm

Qua gần 04 năm triển khai hoạt động của mô hình “Tổ liên gia an toàn, tự quản về ANTT” đến nay Công an thành phố đã nhận hơn 300 tin báo có giá trị phục vụ việc điều tra, đấu tranh, bắt giữ, xử lý 85 vụ việc/53 đối tượng vi phạm pháp luật. Thông qua các buổi sinh hoạt hàng tháng, qua công tác thăm hỏi nhân dân, tiếp nhận tin báo qua điện thoại, mạng xã hội... các tin báo từ quần chúng nhân dân đã giúp Công an các phường, xã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở, không để các hành vi vi phạm kéo dài, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, vụ việc nhỏ tại cơ sở:

Việc triển khai mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tại các phường, xã đã phát huy vai trò của các ban ngành, đoàn thể, các tổ liên gia tự quản trong công tác phát hiện, xử lý, hoà giải tại cơ sở các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân đạt được nhiều kết quả; đã có hơn 20 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân được rà soát, phát hiện và giải quyết kịp thời. Ban chỉ đạo mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” đã chủ động tham mưu, phối hợp lực lượng Công an, các ban ngành, đoàn thể tại các phường, xã kịp thời phát hiện và tiến hành hòa giải một cách công minh, thấu tình, đạt lý, góp phần giải quyết tận gốc các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ; giữ gìn, củng cố tình đoàn kết trong nội bộ Nhân dân; phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Kết quả vận động lắp đặt, chỉnh hướng camera giám sát ANTT:

Ban chỉ đạo mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tại các phường, xã đã chủ động tuyên truyền, tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân, đồng thời phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng vận động xã hội hoá lắp đặt hệ thống camera ANTT trên địa bàn. Thông qua các hình thức như: tuyên truyền trực tiếp, tại các buổi sinh hoạt mô hình, thông qua hệ thống loa phát thanh... Tiến hành điều tra cơ bản, khảo sát các tuyến đường, địa điểm, xác định vị trí lắp đặt camera, đảm bảo giám sát tình hình an ninh trật tự nhằm phục vụ mục đích trích xuất dữ liệu, hình ảnh cho công “tác điều tra tội phạm, vi phạm pháp luật. Đến nay, thông qua triển khai mô hình Tổ liên gia tự quản về ANTT”, BCĐ mô hình đã tuyên truyền, vận động 200 mắt camera lắp mới và vận động chỉnh hướng tại các nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với tổng kinh phí đầu tư xây dựng, vận động xã hội hóa khoảng 300 triệu đồng.

Việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của BCĐ 138 thành phố, Công an thành phố; sự hướng dẫn về chuyên môn của Công an phường, xã và sự tham gia tích cực cả hệ thống chính trị ở địa phương hưởng ứng của người dân trên địa bàn, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân trên địa bàn

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có chuẩn bị nội dung sinh hoạt, tuyên truyền cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu. Các cá nhân, tập thể trong tổ liên gia chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nội quy, quy định ở địa phương.

Quá trình hoạt động mô hình, lực lượng Công an phường, xã tiếp nhận được nhiều nguồn tin có giá trị từ quần chúng nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm.

 Trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, công tác xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT”.  Thường xuyên đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền cho phù hợp với từng lĩnh vực và từng khu vực dân cư cụ thể. Chú trọng tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng và đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các mô hình làm tốt, điển hình tiên tiến.

Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, chú trọng tuyển chọn các cá nhân có uy tín, năng lực tham gia mô hình. Tổ chức tốt công tác xây dựng, phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; quản lý giáo dục cảm hoá đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư; thường xuyên rà soát, khảo sát tình hình thực tế tại từng khu dân cư trên địa bàn để lựa chọn những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc để tuyên truyền, nhân rộng.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website