1. Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp:  https://dbi.gov.vn  

2. Cổng thông tin xếp hạng đánh giá chuyển đổi số: https://dti.gov.vn

3. Cổng thông tin về chương trình, tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi số:  https://digital.business.gov.vn 

4. Cổng thông tin cung cấp thông tin doanh nghiệp CNS...:  http://makeinvietnam.mic.gov.vn 

5. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:  https://dangkykinhdoanh.gov.vn 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website