Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị, thời gian tới, ban tổ chức các cấp tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chiều 1/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh triển khai.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Đức chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Đức chủ trì hội nghị.

Những tháng đầu năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh đã bám sát chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương và cấp ủy các cấp, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Đức báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua.

Ban tổ chức các cấp đã tích cực tham mưu các nội dung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu thực hiện các quy định, hướng dẫn, kết luận của trung ương; tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển và tiếp nhận 283 lượt cán bộ đúng quy trình, quy định; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho 6.668 lượt cán bộ.

Các đơn vị cũng tích cực triển khai công tác phát triển đảng viên mới, nhất là trong các doanh nghiệp, những nơi vùng sâu, vùng xa và đảng viên là người có đạo. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn Đảng bộ kết nạp 890 quần chúng ưu tú vào Đảng (tăng 40% so với cùng kỳ năm trước); tổng số đảng viên hiện có 99.848 đồng chí. Đồng thờ,i tiếp tục rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn Lê Nhật Lệ chia sẻ kết quả hoạt động của đơn vị những tháng đầu năm.

Ban tổ chức các cấp cũng chỉ đạo triển khai chuyên đề sinh hoạt chi bộ “tự soi, tự sửa”; tiếp tục làm tốt công tác chính sách cán bộ và chăm lo sức khỏe cán bộ; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát động các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp...

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích kết quả đạt được trong thời gian qua, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá, thời gian qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, nỗ lực để tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của cấp ủy đảm bảo chất lượng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian tới, ban tổ chức các cấp cần tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chủ trương, nghị quyết sát với thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Tập trung tham mưu các nội dung về luân chuyển cán bộ, đề án vị trí việc làm; tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chủ trương thí điểm, hợp nhất các mô hình tổ chức bộ máy; kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ...

Chủ động tham mưu cho cấp ủy sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình chi bộ, tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục quan tâm tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đảng viên; chú trọng chỉ đạo đại hội chi bộ; rà soát bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, ban tổ chức các cấp dồn sức triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, cần quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và quản lý cơ sở dữ liệu ngành...

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đề nghị ban tổ chức các cấp tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời, tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành để tiếp tục triển khai hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website