Ban tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá kết quả công tác 7 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Võ Hồng Hải, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Những tháng đầu năm 2022, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung cao cho công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ.... Trong đó, ngành đã tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển và tiếp nhận 283 lượt cán bộ; Xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho gần 7000 lượt cán bộ

Tại hội nghị các đại biểu đã nêu lên một số khó khăn trong việc thực hiện công tác quản lý, rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ; Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa và trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; sự lúng túng, bị động trong quá trình triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với địa phương, đơn vị; rà soát, hoàn thiện, ban hành quy chế làm việc; chú trọng các nội dung về luân chuyển, quản lý cán bộ; Chủ động tham mưu cho cấp ủy sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, các tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành kịp thời xây dựng quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ; cập nhật thông tin hồ sơ cán bộ; Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ; quan tâm, thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ. Đồng thời, cần tăng cường đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cơ sở dữ liệu ngành tổ chức xây dựng Đảng, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành, của tỉnh từ nay đến cuối năm 2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website