TPHT- Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Tĩnh vừa phối hợp với dự án WWF đại dương Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường cho cán bộ nòng cốt của Hội LHPN thành phố.

Trong thời gian 2 ngày, cán bộ hội viên phụ nữ thành phố Hà Tĩnh được giảng viên chia sẻ về tác động của ô nhiễm rác thải nhựa và dự án giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam.

Quán triệt về tầm quan trọng của truyền thông trong thay đổi hành vi của cộng đồng, tâm lý của người dân khi tiếp nhận thông tin mới, chu trình truyền thông, lựa chọn kênh- tạo lập và vận hành mô hình truyền thông phù hợp, quy trình sáng tạo ý tưởng nội dung truyền thông.

Ngoài ra tại lớp tập huấn, Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh cũng chia sẻ về các hoạt động của Hội phụ nữ có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời tổ chức cho hội viên đi tham quan thực địa nhà máy xử lý rác tại Cẩm Quan, đi thực địa mô hình phân loại rác tại  phường Hà Huy Tập.

Kết thúc khóa học các học viên thực hành xây dựng nội dung và sản xuất các sản phẩm truyền thông....

Lớp tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm giúp đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở nâng cao kỹ năng truyền thông giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Từ đó tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, duy trì và nhân rộng các mô hình liên quan đến bảo đảm vệ sinh môi trường; tích cực tham gia các hoạt động phòng chống rác thải nhựa, khai thác, sử dụng hợp lý và bảo tồn đa dạng sinh học.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website