Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh và Viettel sẽ góp phần giúp Hà Tĩnh có được những chuyển biến tích cực về chuyển đổi số giai đoạn 2022–2025, định hướng đến năm 2030.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website