TPHT- UBND thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, Chống tham nhũng. Tới dự hội nghị có đồng chí Lê Toàn Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ở thành phố có đồng chí Nguyễn Văn Quý, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố .

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Phạm Tuấn Anh, giảng viên chính Trường cán bộ thanh tra Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại tố cao; Luật phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc lớp tập huấn

Đặc biệt, Tiến sỹ Phạm Tuấn Anh đã đi sâu phân tích, làm rõ những  điểm mới của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật phòng, chống tham những năm 2018; các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham những như Nghị định số 59/NĐCP năm 2019  Quy định một số điều thi hành Luật Phòng, chống tham những; Nghị định số 130 NĐCP về kê khai tài sản, thu nhập. Điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định các hành vi tham nhũng không chỉ giới hạn ở khu vực công và mở rộng ra ở khu vực tư; quy định một số hành vi tham nhũng như: tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân vì mục đích vụ lợi…

Tiến sỹ Phạm Tuấn Anh, giảng viên chính Trường cán bộ thanh tra Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại tố cao; Luật phòng, chống tham nhũng.

Cũng tại buổi tập huấn, tiến sỹ Phạm Tuấn Anh cũng nêu nên một số giải pháp để phòng, ngừa tham nhũng như: Công khai minh bạch tài sản; chuyển đổi vị trí công tác với người có chức, có quyền; xây dựng và thực hiện định mức dân chủ, công khai; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, không dùng tiền mặt trong các giao dịch ...

Thông qua việc truyên truyền, tập huấn về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật phòng, chống tham nhũng giúp cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật ở thành phố cũng như các địa phương, đơn vị nắm vững pháp luật, tuân thủ các trình tự, thủ tục và không ngừng nâng cao kỷ năng nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website