Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong thời kỳ mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố, công tác giáo dục thành phố Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả toàn diện: Hệ thống trường lớp các cấp học cơ bản được hoàn thiện, loại hình trường lớp ngày càng được đa dạng hóa,đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân; Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng, có cơ cấu ngày càng hợp lý; Công tác quản lý giáo dục và đào tạo được đổi mới, có bước chuyển biến khá rõ nét; Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng cao, giáo dục đạo đức, kĩ năng sống có chuyển biến tốt, dạy học tin học, ngoại ngữ được tăng cường; Cảnh quan, môi trường tiếp tục được cải thiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được hiện đại hóa; Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, bổ sung đáng kể nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, hệ thống giáo dục và đào tạo ngoài công lập góp phần tích cực vào phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Tĩnh… Những kết quả nói trên, còn bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của nhân dân thành phố, sự chăm lo của mỗi gia đình trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đặc biệt là khẳng định vai trò tham mưu, quản lý, chỉ đạo của Phòng GD-ĐTthành phố Hà Tĩnh, sự cố gắng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở các nhà trường.

Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, các hoạt động kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nặng nề. Ngành giáo dục thành phố xác định chủ đề “Tiếp tục xây dựng trường học hạnh phúc – Chủ động, linh hoạt trong quản lý, dạy và học” đã chủ động, linh hoạt, tranh thủ “thời gian vàng” để tổ chức dạy học trực tiếp, tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Chất lượng dạy và học được đánh giá đúng thực chất, chất lượng văn hoá đại trà và chất lượng mũi nhọn được duy trì và nâng cao... Trong quá trình đó, xây dựng được một số mô hình điển hình, tiêu biểu trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh.

Năm học 2021-2022, là năm thứ hai ngành GD-ĐT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với quyết tâm tạo những chuyển biến mạnh mẽ đối với lĩnh vực giáo dục thành phố; Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản quan trọng về kế hoạch, chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Thành phố Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn đến năm 2025 như: Nghị quyết 03-NQ/ThU của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố  về “Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập  đến năm 2025 và những năm tiếp theo” với mục tiêu tổng quát là: “Phát triển vững chắc, toàn diện về  tri thức - thể chất - đạo đức - kĩ năng, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hạnh phúc, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh”; Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ThU của Thành ủy về “Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập  đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; ban hành Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập  đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch thực hiện Chủ đề năm 2022 về đột phá mạnh mẽ phát triển Văn hóa – Giáo dục với nhiều giải pháp quan trọng, có tính mới, đột phá như:

Thí điểm triển khai mô hình trường Tự chủ Chất lượng cao nhằm đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tập trung tự chủ chuyên môn gắn với chương trình giáo dục tiên tiến chất lượng cao, từng bước thực hiện tính đủ chi phí vào giá dịch vụ giáo dục để tự chủ tài chính từ năm 2025.

Lập kế hoạch xây dựng trường chuyên biệt cho trẻ khuyết tật. Đây là giải pháp cấp thiết đối với thực trạng và nhu cầu giáo dục đặc biệt đối với trẻ em khuyết tật của thành phố cũng như của tỉnh, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo. Mô hình giáo dục đặc biệt sẽ chú trọng phát hiện sớm, điều trị sớm, giáo dục văn hóa - kĩ năng - dạy nghề để giúp trẻ em tự phục vụ và tái hòa nhập cộng đồng, hòa nhập môi trường lớp học bình thường.

Triển khai xây dựng các mô hình giáo dục trải nghiệm, mô hình giáo dục địa phương : Mô hình “Công viên Thắng tích Thành Sen”; mô hình “Vườn lịch sử”, “Vườn địa lý”, mô hình trải nghiệm ngành nghề địa phương, từng bước nhân rộng để hình thành “hệ sinh thái giáo dục”. Hiện tại, các công trình đang được triển khai xây dựng theo lộ trình.

Các em học sinh tham gia chương trình Ngày hội sách và Văn hóa đọc năm 2022 diễn ra vào tháng 4/2022

Triển khai chương trình Dinh dưỡng học đường gắn với xây dựng hệ thống cung ứng thực phẩm sạch của các địa phương cho các bếp ăn bán trú trong trường học.  

Ngành đang tiếp tục tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định một số cơ chế để phát triển giáo dục giai đoạn 2022-2025 với những cơ chế, chính sách đặc thù như: hỗ trợ giáo viên làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; khuyến khích giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; khuyến khích học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sáng tạo khoa học kĩ thuật, học sinh tự học ngoại ngữ đạt các chứng chỉ quốc tế; hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh khuyết tật; hỗ trợ học sinh tham gia bán trú có hoàn cảnh khó khăn ; Ngành cũng đã tham mưu ban hành Quy chế của UBND thành phố về công tác cán bộ ngành giáo dục và đào tạo nhằm tạo đột phá mới trong công tác cán bộ.

Trong năm học 2021-2022 tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp hệ thống trường học theo lộ trình. Quy mô trường lớp tiếp tục được phát triển, loại hình trường lớp ngày càng đa dạng: Toàn thành phố hiện có 50 trường trực thuộc, trong đó: Công lập có 39 trường (15 trường MN, 15 trường TH, 9 trường THCS), ngoài công lập có 11 trường (mầm non); ngoài ra trên địa bàn thành phố có 3 trường THPT công lập, 3 trường phổ thông liên cấp tư thục trực thuộc Sở GD-ĐT quản lý.

Trong năm học toàn ngành đã tiến hành tập huấn hơn 20 chuyên đề cấp phòng, 25 buổi sinh hoạt chuyên môn trực tuyến cấp cụm, hơn 335 chuyên đề cấp trường; trong đó tập trung tổ chức tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 2, 6 năm học 2021-2022.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tốt lớp học chính trị trực tuyến năm học 2021-2022 cho đội ngũ CBGV cốt cán toàn ngành.

Chỉ đạo các trường triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022…

Chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng  các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh và khả năng đáp ứng và điều kiện thực tế của nhà trường; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục của các khối lớp một cách phù hợp, sắp xếp linh hoạt thời khóa biểu; tranh thủ thời gian học trực tiếp để cung cấp kiến thức trọng tâm, cốt lõi các môn học cho học sinh. Khi tình hình dịch bệnh ổn định, các hoạt động dạy học trở lại bình thường, chỉ đạo các trường rà soát, bổ sung kiến thức, tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hóa,  ứng dụng có hiệu quả các mô hình mới (giáo dục STEM), tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.

Các trường nhìn chung đã chú trọng đến đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, quan tâm đến phát triển năng lực và phẩm chất người học: Tổ chức các câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Văn học, Câu lạc bộ Toán học tại các trường; tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên cụm, liên trường; bên cạnh việc tổ chức dạy học trong lớp, trường học, các nhà trường còn tích cực chủ động tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Đã chỉ đạo thành lập các CLB năng khiếu môn học, TDTT, nghệ thuật, triển khai các hoạt động hè 2022 thiết thực, hiệu quả, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của học sinh, từng bước hình thành hệ thống bồi dưỡng năng khiếu, thành tích cao:

Trong năm học, chỉ đạo các trường linh hoạt tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, tổ chức các hoạt động tự chọn cho học sinh theo năng khiếu, sở trường và nguyện vọng của học sinh theo hình thức hoạt động thực hành theo nhóm, câu lạc bộ cấp trường, với nhiều nội dung cho học sinh lựa chọn như TDTT (Cờ vua, bóng bàn, cầu lông, bóng đá), thực hành Tin học, nghệ thuật, kĩ thuật, nữ công (may vá, nấu ăn, cắm hoa, làm bánh), CLB yêu toán, CLB thơ, CLB tiếng Anh… từ đó phát hiện, tạo nguồn cho các CLB toàn thành phố;

Hè năm 2022, toàn ngành đã thành lập 20 CLB nghệ thuật, năng khiếu TDTT toàn thành phố cho học sinh Tiểu học, THCS ở các nội dung: Âm nhạc, Mỹ thuật, MC, bơi lội, cờ vua, bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, bóng rổ…. Các CLB đã xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kì 2 lần/tuần, từng bước ổn định, đi vào nề nếp. Chỉ đạo các nhà trường bố trí các điều kiện về sân bãi, nhà đa chức năng, bể bơi, thư viện… để học sinh hoạt động trong hè.

Đưa nội dung “Phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ” thành nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tiếng Anh thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh như trải nghiệm, giao lưu, câu lạc bộ..., đặc biệt là lồng ghép chương trình tiếng Anh vào mỗi thứ Hai hàng tuần trong giờ chào cờ tạo nên một thói quen sử dụng ngôn ngữ cho học sinh.

1.5. Kết quả chất lượng giáo dục:

Kết thúc năm học, các nhà trường đã hoàn thành chương trình giáo dục đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững cả về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn, trong đó, tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh (tỷ lệ 80%) và chất lượng tuyển sinh vào trường THPT chuyên (tỷ lệ xấp xỉ 70% đầu vào của trường chuyên tỉnh), phần lớn các giải Thủ khoa học sinh giỏi, thủ khoa đầu vào trường Chuyên tỉnh thuộc về học sinh Thành phố (Có 4 thủ khoa học sinh giỏi, 5 thủ khoa vào trường chuyên, chiếm 50% tổng số thủ khoa các môn của toàn tỉnh, tăng gần 20% so với năm học 2020-2021).

1.6. Kết quả triển khai một số hoạt động thực hiện Chủ đề năm 2022 về đột phá phát triển Văn hóa – Giáo dục và hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố, 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh:

- Song song với tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục, ngành đã tích cực thực hiện các giải pháp chiến lược đổi mới, phát triển giáo dục của thành phố gắn với kiên trì định hướng xây dựng “trường học hạnh  phúc”, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, bình đẳng.

-  Năm 2022, ngành GD-ĐT thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện chủ đề năm như:

+ Ra quân hưởng ứng chương trình phát triển 100 ngàn cây xanh (toàn ngành trồng hơn 300 cây xanh đô thị, có giá trị trên 300 triệu đồng); 

+ Thi hùng biện trực tuyến tiếng Anh về chủ đề cây xanh và môi trường đô thị thành phố;

+ Tổ chức tổ chức các chương trình nghệ thuật, đêm thơ, nhạc về thành phố; Tổ chức ngày hội vẽ tranh “Hà Tĩnh – thành phố em yêu”; tổ chức ngày hội sách và kể chuyện theo sách... thu hút hàng ngàn lượt khán giả theo dõi.

- Các hoạt động của ngành tham gia đều hướng tới mục tiêu khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, ý thức xây dựng quê hương, phát triển văn hóa đọc sách, xây dựng bản sắc văn hóa con người Thành Sen, tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

- Tham mưu UBND thành phố thành lập các đoàn công tác, học tập kinh nghiệm xây dựng trường chuyên biệt, kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái giáo dục, kinh nghiệm xây dựng trường chất lượng cao... tại các tỉnh, thành phố lớn (Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ninh). Sau học tập kinh nghiệm, đã chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình trải nghiệm tại TH Thạch Quý (mô hình công viên thắng tích Thành Sen); Chỉ đạo trường THCS Lê Văn Thiêm xây dựng đề án, UBND phê duyệt đề án thí điểm thực hiện mô hình trường Tự chủ chất lượng cao và khởi động thực hiện; lập kế hoạch xây dựng trường Chuyên biệt cho trẻ khuyết tật.

- Phối hợp với Viện dinh dưỡng Trung ương tổ chức khảo sát, tập huấn dinh dưỡng học đường cho các trường mầm non, tiểu học, xây dựng Kế hoạch đảm bảo dinh dưỡng học đường qua bữa ăn bán trú.

- Tham gia chương trình đồng diễn tại Đại hội TDTT Thành phố: Ngành Giáo dục và Đào tạo là lực lượng chủ yếu thực hiện chương trình đồng diễn nghệ thuật tại Đại hội TDTT Thành phố được đánh giá cao về chất lượng.

Trường THCS Lê Văn Thiêm hưởng ứng chương trình trồng 100.000 cây xanh do TP Hà Tĩnh phát động

Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh Covid-19, năm học 2021-2022 là năm mang đậm dấu ấn đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền thành phố đối với Ngành Giáo dục, thể hiện quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị thành phố khi thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược phát triển giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII). Cụ thể: Thành phố đã ban hành Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, Đề án của UBND thành phố về Phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, với các giải pháp phát triển bền vững giáo dục; thành phố cũng đồng thời xác định các nội dung trọng điểm để tạo đột phá phát triển thông qua xây dựng Chủ đề năm 2022 - phát triển văn hóa – giáo dục, thành lập Quỹ phát triển Văn hóa – Giáo dục; từng bước xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao thông qua phê duyệt đề án thí điểm xây dựng trường THCS Lê Văn Thiêm theo mô hình tự chủ chất lượng cao... Đặc biệt, trên cơ sở điều kiện và thế mạnh đặc thù của từng đơn vị, thành phố đang tập trung chỉ đạo quy hoạch, xây dựng các mô hình điểm và từng bước nhân rộng, từ đó hình thành một Hệ sinh thái giáo dục” phong phú, đa dạng, tạo dấu ấn và bản sắc riêng cho giáo dục thành phố.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website