TPHT- Chiều ngày 14/7, UBKT Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đại diện UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy.

6 tháng đầu năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát được BTV Thành ủy Hà Tĩnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao;

cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT hai cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tăng cả về số lượng, tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Cấp ủy, UBKT đã quan tâm đổi mới các cuộc kiểm tra, giám sát, thực hiện đảm bảo quy trình, quy định, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng qua đã có 14/15 đảng ủy phường xã và 3/12 Đảng ủy cơ quan, 20/27 UBKT Đảng ủy cơ sở đã triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra.

Qua kiểm tra, giám sát số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm so với cùng kỳ năm trước, sau xử lý không có khiếu nại.

Tại hội nghị, đại biểu UBKT các cấp đã phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động kiểm tra, giám sát thời gian qua, nhất là chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao, việc phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn khó khăn; đảng viên vi phạm chính sách dân số- KHHGĐ vẫn chiếm tỷ  lệ cao; công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa còn chưa cao....

Hội nghị cũng quán triệt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành theo kế hoạch năm 2022. Chủ động nắm tình hình địa bàn, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên để phát hiện dấu hiệu vi phạm, tập trung xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tham mưu xem xét, xử lý vi phạm nghiêm túc, kịp thời.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website