TPHT- Chiều ngày 22/6, BTV Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị phiên thường kỳ đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Dương Tất Thắng, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

6 tháng đầu năm 2022, BTV Thành ủy Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tập trung cao cho việc thực hiện chủ đề năm và các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tạo được sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Tăng trưởng kinh tế toàn thành phố ước đạt 8,1%. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 7.232 tỷ đồng, bằng 49,59% kế hoạch. Các chỉ số về thương mại dịch vụ, công nghiệp- TTCN, xây dựng cơ bản, nông, lâm, thủy sản đều tăng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 780 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch tỉnh giao, 78% kế hoạch thành phố giao.

Công tác nâng cao chất lượng Đô Thị loại II, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chăm sóc, trồng mới cây xanh, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

BTV Thành ủy cũng đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức các chuyên đề đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, kết nạp 42 đảng viên mới, tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 8 đảng viên....

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ thực hiện công trình xây dựng cơ bản. Theo đó, năm 2022 tổng nguồn vốn Trung ương, tỉnh đầu tư trên địa bàn thành phố đạt hơn 141 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân gần 3,7 tỷ đồng, bằng 2,6%. Thành phố cũng đã tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố. Đến thời điểm hiện nay, có 16/64 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; có 46 dự án đang thi công theo kế hoạch...

Tại hội nghị, BTV Thành ủy đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn chậm kế hoạch, quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa được tập trung. Kế hoạch tích tụ, tập trung ruộng đất khối lượng đạt thấp; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương trong xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới chưa tập trung quyết liệt. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, việc phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên còn khó khăn, việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân thiếu kịp thời....

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Dương Tất Thắng, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, Bí thư Thành ủy đề nghị BTV Thành ủy tập trung cao cho việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. UBND thành phố, các ban ngành chức năng tạo mọi điều kiện cho các địa phương, đơn vị tiếp cận cơ chế chính sách, phát triển sản xuất kinh doanh. Ưu tiên tập trung cao cho công tác tích tụ ruộng đất, khai thác các diện tích đất lợi thế, các diện tích mặt nước ven đô phát triển nông nghiệp đô thị, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các hợp tác xã sản xuất, dịch vụ gắn với phát triển các mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm. Đặc biệt chú trọng quan tâm triển khai các giải pháp phát triển kinh tế đêm, định hướng phát triển một số doanh nghiệp dịch vụ...

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2022, tập trung cao cho công tác cải cách hành chính, quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, nhất là xã hội hóa nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học, giáo dục thể chất, giáo dục toàn diện, nâng tầm các sự kiện văn hóa của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, thu ngân sách nhà nước, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đôn đốc thực hiện các công trình dự án...Đồng thời bám sát cơ sở, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website