Kế thừa và phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – Công an thành phố Hà Tĩnh đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền, Ngành Công an với Nhân dân, trực tiếp làm công tác dân vận, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở; chủ động tham mưu phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đảm bảo an ninh, trật tự góp phần tích cực trong phát triển văn hóa – kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngày 16/6/1967, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) chính thức được thành lập, với nhiệm vụ trọng tâm là vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh của Nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, ban, ngành, đoàn thể, địa phương góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Phong trào treo cờ Tổ quốc nhân dịp các ngày lễ lớn tại địa bàn xã Thạch Trung

Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của cả nước, lực lượng Xây dựng phong trào – Công an thành phố Hà Tĩnh đã từng bước trưởng thành và phát triển. Những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng uỷ Công an thành phố, cán bộ, chiến sỹ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn ý thực được trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Kể từ khi được thành lập đến nay, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó đã nâng cao ý thức đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước nói chung và lực lượng Công an nói riêng.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh của Nhân dân, lực lượng Xây dựng phong trào – Công an thành phố Hà Tĩnh đã luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tích cực vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) thông qua nhiều hình thức như: qua các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tệ nạn ma túy, cờ bạc, đốt pháo, vi phạm giao thông cho cán bộ, Nhân dân, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn. Công tác xây dựng, hướng dẫn lực lượng Công an xã không chính quy, Bảo vệ dân phố, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học luôn được quan tâm, chú trọng. Nhiệm vụ giữ vững tiêu chí về ANTT trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở cũng đã phát huy hiệu quả, nâng cao tinh thần tự phòng, tự quản của quần chúng nhân dân, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Điển hình là mô hình “Tổ liên gia an toàn tự quản về ANTT”,  “Camera giám sát ANTT”, "Kết nối zalo an ninh", các mô hình tự quản về phòng cháy, chữa cháy...

Lễ ra mắt mô hình "Chợ an toàn về phòng cháy chữa cháy"

Đặc biệt trong thời gian qua, hệ thống camera trên địa bàn thành phố đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm. Đó chính là kết quả to lớn của việc vận động Nhân dân cùng đóng góp để xã hội hoá kinh phí xây dựng mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”.

Khảo sát mô hình "Camera giám sát an ninh trật tự"

Những năm qua, công tác dân vận tiếp tục được duy trì thường xuyên và nâng cao về chất lượng nội dung cũng như hình thức. Các mô hình “Dân vận khéo” được thành lập, từng bước đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả tích cực. Công tác phối hợp Ủy ban MTTQ thành phố tốt chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm cũng để lại dấu ấn trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tổ chức tuyên truyền tại trường THPT Phan Đình Phùng

Nhận thức được công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài, thời gian tới, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ – Công an thành phố Hà Tĩnh sẽ quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website