Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh; diện tích 56,32 km2, hiện nay có 10 phường, 5 xã, 123 khu dân cư, dân số trên 100.000 người; Đất sản xuất nông nghiệp 2693,21ha; trong đó có: 1761,7ha đất lúa; 184,68ha đất trồng cây hàng năm khác; 327,11ha đất trồng cây lâu năm; 338,41ha đất nuôi trồng thủy sản và 9,25ha đất nông nghiệp. Tổ chức Hội nông dân có 15 cơ sở Hội, 116 chi hội với 10.708 hội viên. Ngành nghề sản xuất chính của bà con nông dân là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất CN- TTCN, TMDV, nhà hàng, dịch vụ khác… Trong những năm qua, cùng với cả tỉnh, thành phố Hà Tĩnh được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Trung ương, Tỉnh và thành phố về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn. Với những chính sách đúng, hợp lòng dân đã tạo điều kiện cho phong trào thi đua SXKDG trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá, giàu, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho hàng nghìn hộ nông dân.

Phong trào“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào trọng tâm của Hội. Để phong trào đạt nhiều kết quả, hàng năm các cấp Hội đã tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành  Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới”; Nghị quyết 42-NQ/HĐND  ngày 27/12/2018 về một số cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ  sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn; Nghị quyết 16 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xã nông thôn mới năm 2017; Nghị quyết số 15-NQ/HĐND ngày 4/8/2021 về Một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2023; Chỉ thị số 19-CT/BTV về tích tụ, tập trung ruộng đất gắn với chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị ; Kế hoạch " Phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”.

Để  hộ nông dân SXKD giỏi tiếp cận được các cơ chế chính sách của Trung ương, của Tỉnh, của thành phố, đặc biệt là các cơ chế phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh, Phòng Lao động thương binh xã hội thành phố; Trung tâm Hướng nghiệp - Dạy nghề thành phố, Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh tổ chức  17 lớp đào tạo nghề cho 669 hội viên và con em nông dân; Phối hợp với TTƯDKHKTBVCTVN thành phố tổ chức 129 lớp tập huấn kiến thức KHKT trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… cho 8346 lượt hội viên nông dân; phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị; Hướng dẫn các hộ SXKD giỏi hoàn thiện hồ sơ để hưởng lợi các chính sách;  Tổ chức cho các hộ nông dân SXKDG tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh; tổ chức ra mắt 3 cửa hàng Thành Sen Mark.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hà Tĩnh II, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng đến với hội viên và phối hợp đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, đến hạn và tiếp tục giải ngân nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu cho bà con.

Hội Nông dân cơ sở đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách từng thôn, tổ dân phố để nắm tình hình và đẩy mạnh tuyên truyền. Nhiều cơ sở Hội có những cách làm sáng tạo, hiệu quả như  tổ chức cho các hộ tham quan học hỏi các mô hình điển hình trong và ngoài tỉnh; Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỷ thuật mới bằng  việc “Cầm tay chỉ việc” nên chất lượng và hiệu quả của phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của thành phố ngày càng được nâng cao. Tỷ  lệ hộ nông dân đăng ký và đạt hộ nông dân SXKD giỏi cấp cấp năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng phong trào đã có bước phát triển khá toàn diện, trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại lôi cuốn, khích lệ hàng nghìn hộ nông dân tham gia, đã phát huy tính cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ, sản xuất theo hướng phát triển hàng hóa. Qua đó, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động, thu nhập hàng năm đã trừ chi phí từ 100 triệu – 1 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2012 -2016.

Về kết quả phong trào thi đua:

Trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm: Trong những năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động được 10.837 lượt hộ đạt hộ nông dân SXKD giỏi các cấp đã thu hút và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 19.000  lao động có thu nhập 5- 6 triệu đồng/ tháng, trong đó có 541 hộ hộ sản xuất kinh doanh giỏi  có quy mô sản xuất lớn, thu nhập bình quân hằng năm đã trừ chi phí từ 200 triệu đồng/năm/hộ,  tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2012 - 2016.  Điển hình như  Mô hình  sản xuất dưa lưới kết hợp chăn nuôi của Hộ Đặng Văn Luân; mô hình Bánh đa nem của nem 500m2 của hội viên Hồ Sỹ Cầm;  mô hình chăn nuôi lợn thịt liên kết của anh Thể với quy mô 50 con lợn Nái,  150 con lợn thịt/lứa ở Đồng Môn; mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất 3 trong 1 của ông Nguyễn Hữu Quyền ở chi hội Liên Nhật; mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông Võ Công Danh ở chi hội thôn Thượng; mô hình tích tụ ruộng đất, vườn mẫu của ông Nguyễn Văn Bồng ở Chi hội Đông Đoài; cơ sở sản xuất bún sạch ở chi hội Đông Đoài; mô hình tích tụ ruộng đất hơn 46 ha của HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã Thạch Hạ; mô hình nhà lưới của Nguyễn Đăng Mạnh hơn 20.000m2; mô hình nuôi ong lấy mật quy mô 50 tổ của hội viên Hoàng Thị Yến ở Chi hội Liên Hà mô hình trồng nhà lưới Bùi Văn Dũng  212m2 phường Hà Huy Tập; Mô hình chăn nuôi tổng hợp của hộ anh Võ Tá Hải, Nguyễn Tường Hà ở phường Thạch Quý với quy mô hơn 7ha đầu tư chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản….

Trong lĩnh vực thủy sản:633 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đã thu hút và tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập từ 3 – 5 triệu đồng/tháng, trong đó có 33 hộ có quy mô sản xuất lớn, thu nhập bình quân hằng năm đã trừ chi phí  300  triệu đồng/năm/hộ trở lên. Điển hình như mô hình kết hợp nuôi cá trong ruộng lúa quy mô 1,5ha hộ anh Võ Tá Quang;  mô  hình nuôi tôm thâm canh 2ha của hội viên Nguyễn Văn Dương Đức Phú xã Thạch Trung; mô hình trồng sen kết hợp nuôi thủy sản quy mô 2ha của hội viên Nguyễn Tường Hà ở Trung Quý Thạch Quý; mô hình nuôi hàu sữa Thái Bình Dương quy mô 200m2 của hội viên Nguyễn Sông Hàn ở Liên Hà Thạch Hạ; mô hình nuôi lươn, ốc bươu đen trong bể xây quy mô 200m2/hộ của các hội viên Lê Văn Bình, Nguyễn Thừa Tuất ở Chi hội Tuy Hòa; mô hình nuôi thủy sản các loại quy mô 1ha của chị Nguyễn Thị Liễu ở Nhật Tân Thạch Linh ; mô hình nuôi tôm kết hợp với cá đối mục của hội viên Nguyễn Văn Hương ở Quyết Tiến; Mô hình nuôi trai lấy ngọc của hộ ông Duật xã Đồng Môn…..

- Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và các ngành nghề khác: Có  8.717 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp đã thu hút và tạo việc làm cho hơn 13000 lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập từ 3 – 5 triệu đồng/tháng, trong đó có gần 600 hộ nông dân có quy mô sản xuất lớn, thu nhập bình quân hằng năm đã trừ chi phí từ 300 triệu đồng/năm/hộ trở lên. Điển hình như mô hình kinh doanh các mặt hàng tạp hóa của hội viên Trần Quốc Đàn xã Thạch Bình; mô hình sản xuất bánh mướt, kinh doanh vận tải của hộ Nguyễn Thị Nga phường Hà Huy tập; mô hình kinh doanh đồ gỗ của hội viên Phan Mạnh Nghĩa; mô hình kinh doanh hàng ăn uống của hội viên Nguyễn Xuân Cường; Mô hình bán đồ ăn nhanh của anh Nguyễn Mạnh Cường ở Chi hội 2; mô hình kinh doanh đồ mộc dân dụng của chị Nguyễn Thị Thúy ở Chi hội 3 phường Bắc Hà; Nguyễn Thị Hà TDP 1 phường Nam Hà; Đặng Thị Tuyết TDP4 phường Trần Phú; Nguyễn Thị Hương TDP Tùy Hòa phường Thạch Linh...

Phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi đã có bước phát triển toàn diện; chất lượng, hiệu quả được nâng cao đặc biệt là địa bàn xã Thạch Hạ, Đồng Môn, phường Thạch Quý có nhiều hộ mạnh dạn đầu tư, dám nghỉ, dám làm đi đầu trong việc thực hiện phong trào nông dân SXKD giỏi

Về đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững:

Cùng với phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tinh thần tương thân, tương ái, của hội viên, nông dân đã tích cực tương trợ, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, trong những năm qua các cấp Hội đã giúp 301 hộ thoát nghèo, trong đó có 31 hộ vươn lên làm giàu điển hình như hộ chị Hà phường Nam Hà, chị Tâm phường Tân Giang, anh Thắng, anh Sơn ở xã Thạch Hạ, chị Lục ở xã Đồng Môn trung bình mỗi năm thu nhập của các hộ từ 100 triệu – 600 triệu dồng đã trừ chi phí. Đến nay toàn thành phố tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,82%, giảm 3.42% so với năm 2016, hộ cận nghèo 2,01%. Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố vận động hội viên đóng góp với số tiền hơn 40 triệu đồng hỗ trợ cho 3 hội viên nghèo làm nhà ở và phối hợp giúp đỡ 256 hộ nghèo làm nhà ở,  hơn 1411 ngày công. Bên cạnh đó Hội Nông dân thành phố còn phối hợp với các ban ngành vận động các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán với số tiền 16,3 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMT TQ Việt Nam, các cấp Hội  đã tuyên truyền vận động hội viên quyên góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Vận động hội viên giúp đỡ ủng hộ, đóng góp và kịp thời chia sẻ, cứu trợ các gia đình do ảnh hưởng trong bảo lụt trong đợt lủ lịch sử tháng 10/2020.

Trong những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua SXKD, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” góp phần vào việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng của thành phố”, Kế hoạch " Phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025” đã có bước phát triển toàn diện; chất lượng, hiệu quả được nâng cao, xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân SXKD giỏi và hộ nông dân vượt khó, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.  Các cơ sở Hội đã chú trọng tập trung triển khai nhiều mô hình nông nghiệp đô thị; hướng dẫn, vận động thành lập hợp tác xã, kết nối chuyên gia chuyển giao kỹ thuật, công nghệ; hỗ trợ các cơ sở xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu...và bước đầu đạt kết quả tốt nâng cao thu nhập cho người dân và hiện nay đang tiếp tục triển khai các mô hình như: Rau, củ, quả tập trung ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại xã Đồng Môn; Kinh tế vườn, nuôi bò nhốt tập trung quy mô vừa tại Thạch Quý, Đồng Môn; mô hình trồng hoa tại xã Đồng Môn, mô hình trồng hành lá ở xã Thạch Hưng; mô hình trồng sen tại: Đồng Môn, Thạch Linh, Thạch Hưng; Nuôi ong lấy mật tại các xã, phường bám sông Rào Cái; trồng cây ăn quả kết hợp nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái Đồng Ghè, xã Thạch Hạ;  Vận động hội viên tích cực tích tụ ruộng đất, phá bờ vùng, bờ thửa  đến nay đã có 9 xã, phường  triển khai với tổng diện tích hơn 93ha. Trong đó, tổng diện tích đất trồng lúa được tích tụ, phá bờ vùng, bờ thửa là 88ha. Lũy kế đến nay trên địa bàn thành phố đã có: 289 mô hình phát triển trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhằm đóng góp ngày càng lớn vào tỷ trọng phát triển ngành nông nghiệp của thành phố.

- Tác động đến xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia:

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt của hội viên, nông dân, các cấp Hội đã tích cực vận động các hộ nông dân SXKS giỏi tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh góp phần đưa thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xã Thạch Bình đạt xã nông thôn mới nâng cao và hiện nay đang tâp trung chỉ đạo xây dựng xã Thạch Hạ về đích nông thôn mới kiểu mẫu; các xã: Thạch Trung, Thạch Hưng, Đồng Môn củng cố, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới;  Tập trung chỉ đạo xây dựng các phường đạt phường văn minh đô thị, phường Nam Hà đạt phường văn minh đô thị kiểu mẫu năm 2021. Có được kết quả đó, các cơ sở Hội đã chủ động đảm nhận những việc làm cụ thể như: Phát động hội viên, nông dân đảm nhận 116 tuyến đường tự quản, tuyến phố văn minh, tuyến đường hoa của Hội Nông dân. Thường xuyên đôn đốc cán bộ, hội viên ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm; Vận động hội viên, nông dân đóng góp gần 23 tỷ đồng, 36.000 ngày công làm đường bê tông, mương thoát bẩn; hiến gần 27.000m2 đất vườn, đất sản xuất để xây kênh mương, rãnh thoát bẩn; mở rộng, làm mới đường giao thông, vỉa hè, vận động 3148 hộ cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ; xây dựng 166 vườn mẫu, phối hợp triển khai xây dựng 28/45 đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu và xây dựng 22 Tổ dân phố kiểu mẫu; vận động xây dựng thành lập 13 HTX,  10 THT và 6 doanh nghiệp vừa và nhỏ; Vận động các hộ Nông dân SXKD giỏi đăng ký các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi phường, xã một sản phẩm (OCOP)  đến nay toàn thành phố đã có  5 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 4 sao (Tinh dầu tràm HT, bánh đa nem Nam Chi - Đồng Môn; Trầm hương Tâm Thiên Hương, Giò nạc Sơn Cẩm - Bắc Hà; Rượu Sim Tùng Việt xã Thạch Hạ....).

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website