TPHT- Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức Công đoàn”, Chiều ngày 28 tháng 5, LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức ra mắt Công đoàn Cơ sở Trung tâm Anh Ngữ Galaxy.

Tại buổi lễ ra mắt , LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh đã công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm Anh Ngữ Galaxy trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố và thông qua quyết định kết nạp 17 đoàn viên là cán bộ giáo viên của Trung tâm.

Ngay sau lễ ra mắt, Công đoàn Trung tâm Anh Ngữ Galxy đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022- 2028, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới. Trong đó mục tiêu trọng tâm là làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động; đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ đoàn viên người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị đã đề ra.

Sau lễ ra mắt, Công đoàn Trung tâm Anh Ngữ Galaxy tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022- 2028


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website