TPHT- Chiều ngày 27 tháng 5, UBND thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Thị Anh Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiễm Xã hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện gặp nhiều khso khăn do dịch bệnh Covid – 19, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp từ thành phố đến phường xã, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và hỗ trợ của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở thành phố Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố đạt 30.664 người, đạt tỷ lệ 62,9% so với số người trong độ tuổi lao động, trong đó số  người tham gia bảo hiểm tự nguyện là 3.520 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 104.732 người, đạt tỷ lệ 95,6%, tăng 0,6% so với năm 2021.

Đặc biệt, trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 26 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi, toàn thành phố Hà Tĩnh có 2,483 người được trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Bà Đặng Thị Anh Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị cần có sự phối hợp giữa cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể ở thành phố và cơ quan Bảo hiểm xã hội để triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn

Đại diện Lãnh đạo các phường, xã và các đoàn thể ở thành phố tham gia các ý kiến tại hội nghị

Việc chi bảo hiểm trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất  nghiệp cũng được các cơ quan chức năng chi trả kịp thời, đúng chế độ, trong đó chi cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 36,9 tỷ đồng; chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 11.639 người, với số tiền 223 tỷ đồng; chi ốm đau thai sản 14,6 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Duy Đức, Phó CHủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã  đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy chính quyền cấp phường, xã và cơ quan chuyên môn nhằm triển khai tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về những ưu việt khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT nhất là những địa bàn đạt tỷ lệ còn thấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những địa phương đơn vị có người tham gia tỷ lệ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn đạt thấp.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website