Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký Quyết định số 901/QĐ-UBND, ngày 29/4/2022 về việc cấp kinh phí thưởng cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm OCOP năm 2021.

 
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021.
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021.

Theo đó, cấp kinh phí hỗ trợ các huyện, thành phố, thị xã để thưởng các tổ chức, cá nhân có sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao năm 2021 (tương ứng 93 sản phẩm), với số tiền thưởng 2,89 tỷ đồng.

Kinh phí thưởng từ nguồn ngân sách tỉnh được bố trí tại mục X, phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và phê duyệt kế hoạch kinh phí thực hiện tại Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các tổ chức, cá nhân có sản phẩm được hỗ trợ thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh.

Giao các địa phương, đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí kịp thời, đúng quy định.

 

72d2154656t3319l3 901 phu luc 01 29


Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ký quyết định số 436/QĐ-UBND, ngày 21/2/2022 về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2021.

Sản phẩm đạt các hạng 3 sao và 4 sao được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao bì sản phẩm theo quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
       Liên kết website