TPHT- Xác định việc thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đầu năm đến nay thành phố Hà Tĩnh đã tăng cường chỉ đạo, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Dự án hạ tầng khu dân cư Đồng Bàu Rạ (phường Hà Huy Tập), được bàn giao mặt bằng từ tháng 9/2021 nhưng đã chính thức tiến hành thi công từ tháng 5/2021 nhờ việc cam kết mượn mặt bằng và chi trả đền bù theo đúng hạn định của chính quyền địa phương. Đến nay, dự án vẫn còn vướng mắc đất ở của 2 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, phương án bồi thường và giá trị xây lắp đã vượt tổng mức đầu tư của dự án 7,5 tỷ đồng. Để giải quyết những vướng mắc này, hiện nay UBND thành phố đã đề xuất tỉnh điều chỉnh tổng mức dự án. Ban bồi thường GPMB thành phố đang tiếp tục thực hiện các bước để sớm trình phê duyệt đảm bảo tiến độ GPMB. Đối với hai hộ liên quan, theo chỉ đạo của thành phố, ban đang tiến hành các bước bồi thường, hỗ trợ tài sản/tái định cư đối với từng hộ theo quy định. Phấn đấu giải quyết nhanh các vướng mắc mặt bằng, đảm bảo dự án hoàn thành vào tháng 6/2022 và đưa vào kế hoạch đấu giá đất vào quý III/2022 theo kế hoạch của thành phố.

Không chỉ riêng dự án khu dân cư Đồng Bàu Rạ, trên địa bàn phường Hà Huy Tập hiện có 9 dự án xây dựng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có 4 dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư, 5 dự án hạ tầng đường giao thông.

Để đảm bảo việc triển khai thi công các công trình dự án đúng tiến độ, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh, chính quyền phường Hà Huy Tập đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình dây dưa, chống đối.

Dự án hạ tầng Khu dân cư Đội Quang, xã Đồng Môn khởi công xây dựng từ tháng 5/ 2021 đến nay dự án vẫn còn vướng giải phóng mặt bằng của 2 hộ dân. Trong đó 1 hộ có đất ở bám đường Mai Thúc Loan. Hội đồng đã phối hợp với xã Đồng Môn trao đổi, vận động hộ gia đình để có phương án bồi thường bằng đất phù hợp.

Riêng đối với một hộ khác đang kiến nghị về cơ chế hỗ trợ % diện tích thu hồi. Mới đây Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng thành phố đã có Văn bản chỉ đạo thực hiện các bước cưỡng chế thi công đối với hộ gia đình này.

Tính từ năm 2017 đến nay, thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành khởi công 136 công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Đến thời điểm này còn có 35 công trình, dự án đang triển khai có vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Phần lớn trong số đó là các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất, dự án đường giao thông trọng điểm.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người dân bị ảnh hưởng các dự án chưa thống nhất phương án, giá trị đền bù; một số dự án liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư; các vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, GPMB... Và khó khăn nhất là TP Hà Tĩnh chưa có dự án tái định cư riêng biệt phục vụ các dự án, điều này đã gây ảnh hưởng đến việc bố trí tái định cư cho người dân cũng như làm chậm tiến độ GPMB và kéo dài một số dự án.

Công tác GPMB có tác động lớn đến tiến độ thi công các công trình, nhất là những dự án đầu tư trọng điểm. Năm 2022, thành phố Hà Tĩnh coi việc đẩy nhanh tiến độ GPMB là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm phục vụ các dự án thuận lợi. Quan điểm của thành phố là thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư phải bảo đảm tính công bằng, khách quan, minh bạch.

Theo đó, thành phố tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là tăng cường phối hợp giữa Ban Chỉ đạo GPMB với UBND thành phố, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi chấp hành chủ trương thu hồi đất. Đồng thời thành phố chỉ đạo ngành chức năng rà soát tất cả các dự án còn vướng mắc, tiến hành phân theo nhóm dự án và giao cho các phòng, ban, đơn vị xử lý đúng quy định theo mốc thời gian cụ thể. Cùng với đó, thành phố cũng tổ chức các đoàn kiểm tra, làm việc cũng như đối thoại trực tiếp với người dân trong vùng hưởng lợi dự án để họ hiểu và đồng thuận và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ.

Đặc biệt, mới đây thành phố đã có văn bản chỉ đạo về việc tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác GPMB các dự án trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố cũng trực tiếp cho ý kiến từng dự án, đồng thời giao mốc thời gian, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục về xử lý, đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại các dự án nhằm đảm bảo triển khai các dự án hiệu quả.

Bằng những cách làm, bước đi phù hợp, hiệu quả và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhiều công trình dự án lớn, dự án trọng điểm đã hoàn thành tốt công tác GPMB, bàn giao cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, vượt lên những khó khăn từ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, với sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy, chính quyền thành phố và sự vào cuộc quyết liệt, tạo điều kiện về mọi mặt của các địa phương, các nhà thầu thi công công trình, dự án trên địa bàn thành phố đang tập trung nhân lực, phương tiện, bám sát tiến độ GPMB, tiến hành thi công đảm bảo khối lượng. Với phương châm, mặt bằng sạch tới đâu, triển khai thi công đến đó, đến nay nhiều dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thiện theo đúng hạn định.

 Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, hiện nay, thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư để xây dựng các công trình, dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các cơ quan chức năng của thành phố cũng đang tích cực tuyên truyền, phối hợp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những hộ chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Tinh thần chỉ đạo của thành phố là đảm bảo đầy đủ quyền lợi của các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời cương quyết xử lý đối với các hộ cố tình chây ỳ, không nhận tiền, bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website