UBND Thành phố thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu thầu tài sản (xem file đính kèm)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website