Nhằm tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các hồ sơ thủ tục hành chính. Ngay từ đầu năm 2022, Thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gắn với dịch vụ bưu chính công ích.

Thay vì việc tổ chức, cá nhân phải đến trực tiếp trụ sở Trung tâm Hành chính công hay Bộ phận một cửa các phường, xã để giải quyết thủ tục hành chính như trước đây thì nay có thể giao dịch 24/24 giờ tại bất cứ ở đâu nếu có kết nối mạng internet. Kết quả ngày gửi, hồ sơ gửi, hồ sơ cần bổ sung hay ngày nhận kết quả đều được hiển thị minh bạch rõ ràng. Nhờ sự đơn giản, nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho các tổ chức, cá nhân; không gây phiền hà, ách tắc trong quá trình giải quyết TTHC nên dịch vụ công trực tuyến đã nhận được sự đồng thuận cao của các đối tượng giao dịch. Tính riêng trong các tháng đầu năm tổng số TTHC mức độ 4 được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa các phường, xã gần 2000 hồ sơ chiếm gần 50% tổng hồ sơ giao dịch.

Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn) đến nay đã có 177/488 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Thành phố, trong đó có 124/297 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND thành phố và 53/191 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cấp xã.

UBND thành phố cũng đã ký hợp đồng với Bưu điện đẩy mạnh việc trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích; với cước phí  chuyển phát là 26.000đ/100gam trong nội thành (Theo Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/09/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông và Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của TCT Bưu điện Việt Nam). Tuy nhiên, hiện nay người dân chỉ phải trả cước phí cho 01 bộ hồ sơ là 10.000đ/01 chiều.

Như vậy, với quyết tâm, quyết liệt trong việc triển khai, tăng cường tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã góp phần cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước, đảm bảo tổ chức, cá nhân có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong các phương thức quan trọng hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính từ xa, góp phần giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp của tổ chức, cá nhân với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website