TPHT- Thường Trực HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 vừa tổ chức phiên họp thứ 11 về thông qua những kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố; triển khai kế hoạch giám sát công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn. Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Tĩnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố thông qua kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022;  Nghị quyết số việc thực hiện một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021- 2023; việc giãn lộ trình thực hiện thu giá dịch vụ thu gom xử lý rác thải giai đoạn 2 ....

Tại phiên họp, các đại biểu HĐND thành phố tham gia các ý kiến đóng góp, góp ý đánh giá về những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những khó khăn trong việc triển khai thực hiện; đồng thời thông qua kế hoạch giám sát của HĐND thành phố trong năm 2022 như: Thông qua kế hoạch giám sát về công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017- 2021; Giám sát kết quả triển khai thực hiện xây dựng tổ dân phố mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018- 2021; giám sát việc thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải ở một số phường, xã...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị trên cơ sở kết quả giám sát của HĐND thành phố, UBND thành phố và các phòng, ban, đơn vị, phường xã tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình dự án; việc thu phí dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý rác thải; cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh …

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng phát biểu kết luận tại phiên họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XXI

Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh Dương Tất Thắng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tăng cường sự phối hợp, xuống cơ sở chỉ đạo xử lý từng nội dung công việc cụ thể, những khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo với lãnh đạo thành phố để tập trung xử lý và có những điều chỉnh cơ chế chính sách cho phù hợp để các Nghị quyết của HĐND thành phố đi vào vào cuộc sống./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website