Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022), 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022); góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 và cả nhiệm kỳ, xây dựng Thành phố có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh hiện đại, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/Th.Uy ngày 8/4/2022 phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn thành phố, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền và chủ đề năm 2022 về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị “Tạo bước đột phá về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hà Tĩnh trong suốt chiều dài lịch sử, 65 năm thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/ThU của Thành ủy về công tác cán bộ. Hoàn thiện, phát hành Cẩm nang bí thư chi bộ; “Ngân hàng chuyên đề sinh hoạt chi bộ”; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tập trung thực hiện các nội dung Kết luận số 09-KL/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận 374 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố; Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND, ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh. Phối hợp hoàn thiện các thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” từ nguồn vốn ODA và các công trình chiến lược phát triển thành phố; công trình xây dựng cơ bản và các công trình thuộc chương trình mục tiêu gắn với việc chỉnh trang đô thị, xử lý vi phạm trật tự đô thị, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tiếp tục triển khai Kế hoạch trồng 100.000 cây xanh đô thị, đồng thời tổ chức quản lý, chăm sóc cây xanh đảm bảo kỹ thuật.

Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là hỗ trợ các loại hình sản xuất tiếp cận được cơ chế khuyến công của tỉnh và cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất của thành phố. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và logistics thành phố, Kế hoạch phát triển nông nghiệp đô thị thành phố giai đoạn 2021-2025 gắn với việc tích tụ ruộng đất, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mô hình nông nghiệp đô thị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. Phát triển, đưa vào hoạt động các tuyến phố chuyên doanh, tour du thuyền trên Sông Phủ, chợ đêm, phố đi bộ, khu du lịch sinh thái Đồng Ghè... Phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp. Chỉ đạo xã Thạch Hạ, Thạch Bình củng cố và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; xã Đồng Môn củng cố và nâng cao các tiêu chí để làm tiền đề xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong những năm tiếp theo.

Tổ chức các chuỗi hoạt động kỷ niệm gồm: lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh tôn vinh đạo học; lễ hội Sen Thành phố; đại hội thể dục, thể thao... Thay thế hệ thống pa nô tuyên truyền trên địa bàn. Phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm, triển lãm ảnh về Thành phố, liên hoan nghệ thuật quần chúng gắn với liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành giáo dục, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiệnhọc sinh tích cực”. Triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/ThU của Thành ủy về “Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Nâng cao chất lượng khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Phấn đấu bao phủ tỷ lệ 100% tiêm văc xin cho người dân thành phố theo chỉ đạo của tỉnh. Tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình có công với nước, gia đình chính sách tiêu biểu; thực hiện tốt chế độ cho các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là dịp cao điểm tổ chức Lễ kỷ niệm. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm dự báo chính xác tình hình, giữ vững ổn định an ninh chính trị, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở; tập trung giải quyết tốt các chế độ chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội.

Thời gian phát động thi đua: từ tháng 4/2022 đến ngày 15/6/2022. Các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảng ủy, chi ủy cơ sở phát động phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, ý nghĩa tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thành phố lựa chọn và gắn biển công trình chào mừng đối với một số công trình như: Nâng cấp Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, xây dựng nhà trưng bày hiện vật Hồ Chí Minh tại khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh…. Mỗi phường, xã đăng ký ít nhất 01 công trình chào mừng (khánh thành hoặc khởi công) và 01 lễ hội văn hóa dân gian truyền thống hoặc sự kiện văn hóa, thể thao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website