TPHT- Chiều ngày 14/4, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban với Đảng ủy các phường xã nhằm đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy chủ trì hội nghị.

Quý I/2022, Đảng ủy các phường, xã đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết các cấp, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề năm 2022, xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.Tiếp tục triển khai các chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch phát triển đảng viên.

Tuyên truyền vận động Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, phòng chống dịch Covid -19; tích cực đóng góp nguồn lực hoàn thành và nâng cao tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, công tác chỉnh trang các tuyến đường sáng, xanh, sạch, xây dựng các mô hình, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội….

Tại hội nghị, đại biểu Đảng ủy các phường xã đã báo cáo tình hình; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, những chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch như: Nếp sống văn hoá - văn minh đô thị chuyển biến chậm, Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở còn hạn chế; Công tác phát triển đảng viên ở một số đơn vị chưa được chú trọng; Việc phát động phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” năm 2022 trên các lĩnh vực chậm triển khai thực hiện. Hiệu quả thực hiện một số phong trào, cuộc vận động chưa cao…

Lãnh đạo các phường xã cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác phát triển đảng viên, đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ, triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 về văn hóa, giáo dục, xây dựng mô hình dân vận khéo…

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quý II/2022, Thường trực Thành ủy giao nhiệm vụ cho Đảng ủy các phường, xã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện chủ đề năm về công tác xây dựng Đảng: Tạo bước đột phá về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022). Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “thôn, tổ dân phố văn minh trong việc tang”, phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; phong trào “Dân vận khéo”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người có công.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website