TPHT- Thực hiện chủ đề năm 2022, “Tạo bước đột phá về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”, thời gian gần đây Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Tĩnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, ban hành các văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở chủ động vào cuộc triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Đảng bộ phường Tân Giang hiện có gần 600 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của BTV Thành ủy, Đảng bộ phường Tân Giang là đơn vị đầu tiên tổ chức tọa đàm chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.  Theo đó, thực trạng công tác sinh hoạt chi bộ hiện nay tại các Chi bộ được nêu lên, đó là nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ còn nặng về đánh giá chuyên môn, chưa giành thời gian thỏa đáng cho công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phổ biến văn bản, thông tin, thời sự chính sách cho đảng viên. Trong sinh hoạt tinh thần tham gia thảo luận của đảng viên chưa nhiều, chưa được quan tâm đúng mức, chỉ tập trung vào đồng chí bí thư, tổ trưởng. Một số chi bộ việc ban hành nghị quyết còn mang tính hình thức, chưa thiết thực hiệu quả nhất là khâu tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nghị quyết. Việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề chưa được quan tâm thường xuyên, một số chi bộ trong suốt cả nhiệm kỳ chưa tổ chức được một kỳ sinh hoạt chuyên đề nào…

Từ thực trạng này, Đảng bộ Tân Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trong những năm qua Đảng bộ phường Nguyễn Du đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chi bộ. Theo đó, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đi vào nề nếp, kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp ủy cấp trên. Việc tổ chức sinh hoạt được đảm bảo định kỳ, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt được chú trọng, từ đó góp phần nâng cao vai trò của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Điển hình như tại chi bộ tổ dân phố 3 cấp ủy đã từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung, chương trình sinh hoạt đã được chi ủy phân công, chuẩn bị trước khi sinh hoạt gắn với từng chuyên đề thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; Đặc biệt, thời gian gần đây bám sát chủ trương xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu, Chi bộ Tổ dân phố đã ra Nghị quyết huy động nguồn lực xây dựng tuyến đường Nguyễn Đổng Chi thành tuyến đường mẫu “sáng-xanh-sạch-đẹp- an toàn”.

Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa chủ trương đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học nên việc xây dựng tuyến đường mẫu đã tạo được sự đồng tình cao. Tổ dân phố đã vận động đóng góp nguồn lực hơn 100 triệu đồng để xây dựng cổng chào, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đèn Les trang trí, hệ thống camera an ninh, pano, áp phích, băng cờ khẩu hiệu tuyên truyền. Đồng thời huy động cán bộ, nhân dân trên địa bàn đóng góp trồng tặng cây xanh, cây cảnh ..làm thay đổi diện mạo tuyến đường, tạo thành mô hình điểm và lan tỏa phong trào xây dựng tuyến đường mẫu trên địa bàn phường

         

Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh hiện có 51 TCCSĐ và 240 Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt là 8398 đảng viên, trên 9800 đảng viên 213.

Mặc dù thời gian qua Đảng bộ thành phố đã chú trọng triển khai công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số bất cập như: một số ít cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; việc lựa chọn nội dung sinh hoạt còn hạn chế về chất lượng, dàn trải, không xác định rõ trọng tâm; nội dung sinh hoạt chưa bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; ý thức của một số đảng viên trong việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng còn yếu…

Năm 2022, TP Hà Tĩnh xác định một trong những chủ đề trọng tâm là: “Tạo bước đột phá về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trở thành một trong những nội dung trọng tâm nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp, củng cố niềm tin trong Nhân dân, tạo đột phá thực hiện các chủ trương lớn của thành phố. Để thực hiện chủ đề năm 2022, đảng bộ thành phố đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động cụ thể, hướng dẫn chi bộ có hình thức sinh hoạt phù hợp. Đồng thời, tổ chức hội thảo lấy ý kiến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở phường xã, cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của BTV Thành ủy Hà Tĩnh có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao nhận thức  của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chủ trương này đang được các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website