Di tích văn hóa lịch sử Đông Miếu thuộc phường Văn Yên thành phố Hà Tĩnh. Đền thờ Thành Hoàng làng - Hoàng Sơ Thụy Tổ – Lê Duy Năng, ông là người có công khai cơ, lập nghiệp ra làng Văn Yên.


Đền có từ thời nhà Lê vào thế kỷ thứ XV, sau một thời gian bị xuống cấp, hư hỏng, từ năm 2008, cấp ủy chính quyền phường Văn Yên đã huy động sự đóng góp của nhân dân khôi phục, tôn tạo lại Đông Miếu trên nền đất cũ; năm 2018, khôi phục Lăng mộ của Hoàng Sơ
Thủy tô - Lê Duy Năng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân trong vùng.


Hiện nay, Đông Miếu đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Lễ hội Đông Miếu được tổ chức hàng năm vào ngày 7 tháng giêng. Lễ hội còn có tên là lễ Khai Hạ với nhiều hoạt động như rước Linh vị các anh hùng liệt sỹ của quê hương từ nhà bia tưởng niệm ghi tên các anh hùng liệt sỹ về Đông Miếu, biểu diễn múa Lân và các hoạt động tế lễ của các cụ cao niên trong phường.


Lễ hội Đông Miếu thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân trong vùng đến dâng hương cầu nguyện, sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website