Sáng ngày 14/1/2022, Hội CCB phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 – 2027, dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đoàn công tác của BTV Thành ủy phụ trách địa bàn, cùng 91 đại biểu đại diện cho 672 hội viên. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của thành phố Hà Tĩnh.

Nhiệm kỳ qua, bám sát chỉ đạo của hội cấp trên, cấp ủy chính quyền, hội CCB phường Bắc Hà đã đạt được nhiều kết quả trong hoạt động.

Tỷ lệ tập hợp hội viên hằng năm ngày càng tăng, chất lượng sinh hoạt của các chi hội có nhều đổi mới. Đến nay, hội viên CCB phường Bắc Hà đi đầu trong tham gia phát triển kinh tế, với 629 hộ tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, số gia đình hội viên giàu chiếm tỷ lệ 77,1%, không còn hộ nghèo.

Hội đã động viên tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình phát triển kinh tế xã hội – Đảm bảo quốc phòng an ninh, phối hợp với các tổ chức chính trị, đặc biệt là Đoàn thanh niên bồi dưỡng truyền thống chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội viên CCB phường là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia có hiệu quả trong phòng chống dịch Covid – 19, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. 5 năm qua, Hội CCB phường Bắc Hà liên tục được Hội CCB thành phố công nhận là hội cơ sở “Trong sạch – vững mạnh – xuất sắc”

Đại hội đã thảo luận, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ tới, đồng thời, bầu BCH hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 13 đồng chí, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website