ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2

tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

(Kèm theo Thông báo số 05/TB-UBND ngày 11/1/2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh)

 

Căn cứ Báo cáo số 12/BC-HĐTD ngày 10/01/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông báo:

1. Triệu tập 71 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 - thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng (có danh sách kèm theo).

2. Hình thức thi: Thi phỏng vấn (thời gian phỏng vấn: 30 phút/thí sinh; thang điểm: 100 điểm).

3. Thời gian, địa điểm thi:

Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2022 (Sáng Chủ nhật).

Địa điểm: trường Tiểu học Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh - Số 03, đường Đồng Quế, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh.

Một số lưu ý:

- Số báo danh của thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 được niêm yết tại địa điểm thi vào chiều ngày 22/01/2022.

- Thí sinh đến dự phỏng vấn mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp và có mặt đúng thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2 theo quy định.

- Yêu cầu thí sinh tham dự xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trước 24 giờ.

Trường hợp thí sinh không có mặt đúng thời gian, địa điểm thi theo quy định coi như thí sinh đó không tham gia tuyển dụng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả tuyển dụng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để Hội đồng tuyển dụng và các thí sinh biết và thực hiện đảm bảo theo quy định

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website