Thời gian qua, Thường trực HĐND thành phố đã tích cực đổi mới công tác tổ chức các kỳ họp HĐND theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu, dành thời gian thoả đáng cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Xác định nâng cao chất lượng kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian qua, HĐND thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện đổi mới nội dung kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để ban hành các Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ  và các cơ quan liên quan dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, thông báo tới các đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan bảo đảm đúng thời gian quy định. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, chủ động tạo không khí đối thoại thẳng thắn, dành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm.

Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy-Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại kỳ họp thứ 5-HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Ngoài nâng cao chất lượng kỳ họp, một hoạt động quan trọng tại kỳ họp mà HĐND thành phố chú trọng đó là chất vấn tại kỳ họp. Hoạt động này được Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị kỹ trước kỳ họp và giành thời lượng thỏa đáng khi tiến hành kỳ họp. Việc chất vấn và trả lời chất vấn được Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức chất vấn theo hướng lựa chọn nhóm vấn đề, nội dung hỏi, trả lời ngắn gọn, trọng tâm và thực hiện tranh luận giữa đại biểu với người trả lời chất vấn. Nhờ đó, đã khắc phục triệt để tình trạng trả lời dài hoặc đọc báo cáo đã được chuẩn bị như các kỳ họp trước đây. Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn linh hoạt, kết luận cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương và những giải pháp cần quan tâm, thời gian, tiến độ giải quyết liên quan đến các nội dung đã được trao đổi, làm rõ trong chất vấn. Việc tranh luận, đối thoại trên tinh thần xây dựng; nội dung chất vấn đi vào những vấn đề cụ thể, nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm.

Các đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 chất vấn tại kỳ họp

Ngoài nâng cao công tác chất vấn, trả lời chất vấn, hàng năm, Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng kế hoạch tiếp công dân định kỳ. Tại các cuộc tiếp dân, đại diện Thường trực, các đại biểu HĐND và các cơ quan liên quan của thành phố lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị của công dân; giải đáp, giải thích về chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những cơ chế, quy định của địa phương. Đối với những vấn đề phức tạp, HĐND thành phố tiếp nhận đơn thư của công dân, tổng hợp đầy đủ chuyển đến UBND và các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, giải quyết theo luật định.

Qua mỗi kỳ họp, HĐND thành phố đã bàn bạc, thống nhất, đưa ra nhiều Nghị quyết sát thực tiễn, phát huy hiệu quả, tạo được niềm tin trong nhân dân, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.

                                                                                    Chủ tọa kỳ họp

   HĐND thành phố đã đẩy mạnh hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Giám sát cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; giám sát việc thực hiện nguồn chi sự nghiệp giáo dục; công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp và tình hình tổ chức huy động đóng góp tự nguyện trên địa bàn thành phố; giám sát công tác quản lý các dịch vụ khám chữa bệnh; giám sát việc cấp phép và kết quả thực hiện sau cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ gắn với công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị, an toàn giao thôngQua giám sát, Thường trực, các Ban HĐND thành phố chỉ rõ ưu điểm, khuyến khích động viên các địa phương, đơn vị được giám sát tiếp tục phát huy và nhân rộng; đồng thời kiến nghị với UBND thành phố, các phòng, ban, cơ quan chức năng và các xã, phường tìm giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra, giám sát các công trình, dự án trên địa bàn.

 Nhờ thực hiện tốt các khâu chuẩn bị, chất lượng các kỳ họp của HĐND thành phố ngày càng được nâng lên; các đại biểu đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong việc thay mặt nhân dân xem xét, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giúp UBND cùng cấp tìm ra giải pháp hữu hiệu thực hiện thắng lợi nghị quyết kỳ họp, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website