TPHT- Sáng ngày 31 tháng 12, Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh phối hợp với UBMTTQ tỉnh và các ban, ngành cấp tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu xã Thạch Hạ. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở NNPTTN, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh; Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.; về phía thành phố có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Đức.

Thạch Hạ có 11 thôn, có 60% đồng bào theo đạo thiên chúa, cuộc sống của người chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và buôn bán nhỏ, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm cao, nổ lực lớn, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân, xã Thạch Hạ đã đạt được những kết quả tích cực; năm 2019 xã Thạch Hạ đạt xã NTM nâng cao. Phát huy những kết quả đạt được, xã Thạch Hạ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt xã NTM kiểu mẫu.

Để thực hiện mục tiêu này, xã đã tập trung xây dựng 11/11 khu dân cư đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; tiếp tục nâng cấp mở rộng trên 6 km đường trục thôn rộng trên 7m; 5,8Km đường ngõ xóm rộng trên 5m, nâng cấp rãi thảm 12,5Km đường giao thông nông thôn; xây dựng thành công nhiều mô hình trong phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên  cạnh đó, xã Thạch Hạ tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ II; đầu tư cải tạo Trạm y tế đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; dẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang vườn hộ, phân loại, thu gom, xử lý tác thải tại hộ gia đình; phát động nhân dân ra quân trồng cây xanh, hàng rào xanh tạo môi trường xanh, sạch đẹp trong các khu dân cư.

Tuyến đường giao thông tại thôn Đông Đoài được nâng cấp khang trang, sạch đẹp

Qua kiểm tra thẩm định, Đoàn Thẩm định của tỉnh đánh giá cao những nổ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Thạch Hạ đã đạt được những kết quả khá nổi bật trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Nổi bật là hệ thống giao thông khá đồng bộ, nhiều tuyến đường đã được rãi thảm nhựa, trồng cây xanh, hàng rào xanh; nhà văn hóa thôn đã được đầu tư nâng cấp, có đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao… Đến  thời điểm này, xã Thạch Hạ cơ bản đã đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và đề nghị xã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí về môi trường, thu nhập người dân .

Đồng chí Nguyễn Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở NN& Phát triển Nông thôn, Phó Chánh VP NTM tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở NN và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh đánh giá cao những tiềm năng lợi thế của xã Thạch Hạ cũng như quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền và sự đoàn kết đồng thuận của Nhân dân, xã Thạch Hạ sẽ đạt được những kết quả cao hơn nữa trong phong trào xây dựng NTM. Trên cơ sở thẩm định của các thành viên trong đoàn đại diện cho các sở, ngành thì các tiêu chí đều đạt, chỉ còn tiêu chí thu nhập người dân mới chỉ 97,4% .

Xét về những tiềm năng lợi thế, các thành viên trong Đoàn thẩm định của tỉnh đồng thuận cao với việc xã Thạch Hạ đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu và đề xuất Hội đồng thẩm định của tỉnh xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Thạch Hạ.

Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ Nguyễn Song Hàn tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong đoàn và sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục huy động nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu bền vững.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website