Quyết định số: 3127/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 và hình thức thi vòng 1 tuyển dụng công chức cấp xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh sách 97 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 1 tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 (có danh sách kèm theo). Vòng 1 tuyển dụng công chức cấp xã được tổ chức theo hình thức Trắc nghiệm trên máy tính.

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website