TPHT- Sáng nay, 27/12/2021, HĐND thành phố Hà Tĩnh Khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ V. Tới dự có đồng chí Hoàng Trung Dũng- Ủy viên BCH trung TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Trọng Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nhuần- Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Trần Việt Hà- Giám đốc sở Kế hoạch& Đầu tư, phó đoàn công tác chỉ đạo tại thành phố Hà Tĩnh. Về phía thành phố có đồng chí Dương Tất Thắng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu.

Kỳ họp thứ V, HĐND thành phố khóa XXI diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 27 đến ngày 28/12/2021, nhằm đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vu, giải pháp năm 2022; thông qua các báo cáo, tờ trình; các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn mà cư tri quan tâm; lãnh đạo UBND thành phố giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc kỳ họp thứ V, HDND thành phố khóa XXI

Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Quang Đức- Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội & QPAN năm 2021, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế-Xã hội & QPAN năm 2022, báo cáo nêu rõ: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Mặc dù trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố và các tổ chức trong hệ thống chính trị...tình hình kinh tế - xã hội thành phố đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,03%, trong đó khu vực thương mại-dịch vụ tăng 7,4%, công nghiệp-xây dựng tăng 3,5%, công nghiệp và xây dựng 33,56%; công tác xây dựng cơ bản được thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình từ các nguồn ngân sách Trung ương, Tỉnh và các công trình dở dang, chuyển tiếp; công tác tiếp nhận xi măng theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh, thành phố được tập trung, thực hiện, đến nay các phường- xã trên địa bàn thành phố đã nhận 3812 tấn xi măng, đạt 95%.

Lãnh đạo Tỉnh và lãnh đạo thành phố tham dự kỳ họp

Đặc biệt, thành phố đã phối hợp với các sở, ngành đề xuất và được chấp thuận triển khai dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khi hậu thành phố Hà Tĩnh” từ nguồn vốn vay ODA, hiện nay đơn vị tư vấn đang triển khai lập dự án đường vành đai phía Đông thành phố  với tổng mức đầu tư giai đoạn I là 650 tỷ đồng; trình tỉnh thẩm định đầu tư dự án đường Xuân Diệu kéo dài và triển khai các dự án đầu tư theo chủ trương của HĐND  thành phố. Công tác quy hoạch, Quản lý đô thị được tập trung cao, năm 2021 thành phố đã hoàn thành dự án đầu tư công viên Lý Tự Trọng, chỉnh trang Cầu Phủ, hoàn thiện quy hoạch hồ Nhật Tân tại phường Thạch Linh; tập trung triển khai thi công dự án bãi xử lý bùn nạo vét hệ thống thoát nước phế thải tại phường Đại Nài, đến nay tiến độ đạt 90% kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và nông thôn mới được thành phố tập trung chỉ đạo, lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục phát triên, an ninh quốc phòng được giữ vững. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thành phố kiểm soát tốt  ...

Phó Chủ tịch UBND thành phố thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm  vụ phát triển KT-XH, Quốc phòng - An ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục như: Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021 có 5/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không hoàn thành theo kế hoạch; tiến độ thực hiện 1 số dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, công tác hoàn thiện bản đồ sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm tiến độ; việc xử lý lấn chiếm đất công chưa hiệu qua; 1 số địa phương còn thiếu chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; 1 số kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án trên dịa bàn còn tồn đọng, kéo dài...

Để hoàn thành mục tiêu giải pháp năm 2022, thành phố đã ra chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 11%, thu ngân sách đạt 1.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.240 tỷ đồng; giá trị sản phẩm thu nhập  trên 1 ha canh tacs85 triệu đồng/ha...

Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố điều hành kỳ họp

Cũng tại phiên khai mạc, các  đại biểu cũng đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022; báo cáo tóm tắt trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5- HĐND thành phố khóa XXI về các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường; Chế độ, chính sách xã hội; Giáo dục, bảo hiểm, y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn...

Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã thông qua tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn 1 số cơ chế chính hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; thông qua tờ trình các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2022…

     Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ V, HĐND thành phố khóa XXI, đồng chí Hoàng Trung Dũng- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân thành phố trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế-Xã hội; QP-AN năm 2022,

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị thành phố cần quan tâm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; giải quyết đơn thư khiếp nại… Nhiệm vụ trước mắt thành phố cần quan tâm công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, nhất là kiểm soát tốt dịch bệnh để tạo mọi điều kiện cho con em được đến trường. Quan tâm bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử; tiếp tục xã hội hóa công tác trồng cây xanh. Trong xây dựng đô thị văn minh, cần phải tập trung huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là làm tốt công tác xã hội hóa huy động nguồn lực; Cần phải tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực môi trường, quản lý đất đai, an ninh trật tự để đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu dân cử, nâng cao năng lực, trách nhiệm, điều hành linh hoạt, thực hiện tốt việc tranh luận, phản biện của mình trước nhân dân; cơ quan chuyên môn cần phải làm rõ những tồn tại, trách nhiệm cá nhân, giải pháp và lộ trình thực hiện...nhằm góp phần tích cực xây dựng thành phố phát triển bền vững, hiện đại.

Buổi chiều cùng ngày các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã tập trung thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. ...


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website