Chiều ngày 22/12, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ 8, nhằm soát xét các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV tỉnh ủy – Bí thư thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe Thường trực HĐND thành phố thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về giao đất ở, giao đất tái định cư, giao đất tách hộ, đấu giá đất ở trên địa bàn thành phố.

Báo cáo kết quả giám sát tình hình và chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

Báo cáo kết quả giám sát kết quả thực thực hiện Nghị quyết số 42/NQ – HĐND ngày 27/12/2018 của HĐND thành phố về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đâu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn và Nghị quyết 62/ND – HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số cơ chế chính sách ban hành tại Nghị quyết số 42. Đồng thời thông qua một số nội duang quan trọng cho kỳ họp cuối năm.

Ý kiến các đại biểu, đã thông nhất cao các báo cáo giám sát của các ban HĐND, đồng thời đưa ra một số giải pháp để trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, đề nghị Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các đại biểu nghiên cứu về một số báo cáo được trình tại kỳ họp, UBND thành phố soát xét các nội dung, chương trình đảm bảo thời gian và chất lượng các cáo. Đây là kỳ họp cuối năm, vì vậy chất lượng một số Nghị quyết dự kiến sẽ được ban hành tại kỳ họp thứ 5, phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, các cơ chế, chính sách đưa ra phải phù hợp với tình hình chung của thành phố./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website