Chiều ngày 7/12, Trung tâm UDKHKT & BVCTVN thành phố Hà Tĩnh đã nghiệm thu một số mô hình nông nghiệp tại các xã Thạch Trung, Đồng Môn và xã Thạch Hưng

Tại xã Thạch Trung, mô hình nuôi cá rô đầu vuông được thực hiện tại mô hình ao nuôi của ông Nguyễn Xuân Lộc, xóm Đức Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, mô hình được thực hiện từ tháng 8 năm 2021, bước đầu thả hơn 3 vạn cá rô đầu vuông, sau hơn 3 tháng nuôi thả, cá rô đầu vuống phát triển nhanh, tỷ lệ sống trên 95%, đến nay, mô hình đã phát huy được hiệu quả trên cùng đơn vị diện tích, phù hợp với môi trường nước cũng như chất lượng con giống.

Tại mô hình trồng thử nghiệm các loại hoa vụ đông trên diện tích 2000m2 nhà lưới của hộ gia đình bà Đặng Thị Thi ở thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn, được đưa vào trồng các loại hoa như: Cúc; Lay ơn; Ớt cảnh; Đồng tiền; Thu hải đường; Dạ yến thảo... sau hơn 1 tháng triển khai trồng, đến nay, các giống hoa phát triển tốt, chất lượng các loại giống đảm bảo, phù hợp với vùng đất nơi đây.

Tại mô hình trồng hành lá ở thôn Thúy Hội xã Thạch Hưng, giống hành lá cũng được các hộ nông dân ươm thử nghiệm để bắt đầu trồng đại trà trên đồng đất màu của thôn, với quy mô hơn 5000m2, đây là giống hành sẽ được trồng bổ sung vào các giống rau trên đồng đất chuyên canh trồng rau của xã Thạch Hưng.

Sau khi nghiệm thu các mô hình, Trung tâm UDKHKT & BVCTVN thành phố Hà Tĩnh sẽ tiếp tục theo giõi, kiểm tra hiệu quả của các mô hình để nhân ra diện rộng trên địa bàn các xã có diện tích đất nông nghiệp lớn ở thành phố Hà Tĩnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website