TPHT - Thường trực HĐND thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức phiên họp thứ 7 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung về chuẩn bị cho kỳ hợp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XXI. Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố nghe các phòng, ban, ngành liên quan báo cáo về một số nội dung dự kiến sẽ được trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XXI xem xét quyết định như: Điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố; Một số cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố; Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi; Giãn lộ trình thực hiện giai đoạn II tăng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý tham gia các ý kiến ở các hội dung dự kiến sẽ trình tại Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố khóa XXI

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố và các Ban HĐND thành phố đã rà soát từng danh mục và cho ý kiến từng nội dung. Thường trực HĐND thành phố Hà Tĩnh cơ bản đồng tình cao với các chủ trương chính sách đầu tư công trên địa bàn và đề nghị UBND thành phố cũng như các phòng ban, các đơn vị liên quan ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình cấp thiết trên địa bàn như hệ thống thoát nước; giao thông; cơ sở vật chất trường học; hạ tầng tầng các khu dân cư; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn để điều chỉnh cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn cho phù hợp với thực tế và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Thường trực HĐND thành phố cũng đồng tính cao với chủ trương giãn lộ trình tăng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhằm hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ khắc phục một phần khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 .

Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng đề nghị các Ban HĐND thành phố và UBND thành phố rà soát cụ thể từng danh mục các công trình đầu tư công trên địa bàn, quan tâm đến chất lượng,  tiết kiệm, đảm bảo mỹ thuật và trách nhiệm của các bên liên quan để các công trình phát huy hiệu quả; đồng thời các Ban Hội đồng cũng như các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan xem xét cụ thể từng nội dung trước khi đưa ra trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Hà Tĩnh trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website