TPHT- Sáng ngày 3/12, BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy, Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2021, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và doanh nghiệp, thành phố Hà Tĩnh đã kiểm soát tốt các đợt dịch COVID-19, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Dự kiến cả năm có 21/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,03%. Thu ngân sách ước đạt 1.136 tỷ đồng đạt 163% KH tỉnh và 139% KH thành phố. Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Tập trung phát triển nông nghiệp đô thị gắn với dịch vụ du lịch sinh thái; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự đô thị; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị” đã có 51/65 nhiệm vụ đã hoàn thành; 14 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Nhiều công trình, dự án, đề án chiến lược phát triển thành phố được chỉ đạo quyết liệt. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Văn hóa xã hội được chỉ đạo đồng bộ, QPAN được giữ vững, chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là 6 chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm; việc xử lý lấn chiếm đất công chưa hiệu quả, đồng bộ; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương trong xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới có phần chững lại. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn có những yếu tố gây mất ổn định.

Nhiều ý kiến đi sâu phân tích thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022, nhất là thực hiện các đề án chiến lược, thu ngân sách, chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, phòng chống dịch...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả cả hệ thống chính trị, nhân dân thành phố Hà Tĩnh nỗ lực đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị UBND thành phố tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp đô thị gắn với dịch vụ du lịch sinh thái; trước mắt trong tháng 12/2021 các địa phương tập trung ra quân dồn điền đổi thửa, thực hiện nông nghiệp đô thị công nghệ cao và tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022.

Trong năm 2022, thành phố sẽ tập trung cao cho việc thực hiện chỉnh trang đô thị, đột phá mạnh mẽ cho 2 lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Các địa phương phải linh động triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị, tích tụ ruộng đất, phát triển mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo mô hình sinh thái. Tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa, tăng cường công tác quản lý theo mô hình dự án đô thị thông minh. Bổ sung, phục dựng các lễ hội lớn gắn với các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Xây dựng hệ sinh thái trường học, phát triển kỹ năng mềm, hướng tới đáp ứng nhu cầu hội nhập

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website