Sáng 19/11, thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tổ chức Hội thảo công bố kết quả khảo sát rác thải nhựa và Lễ ký cam kết tham gia chương trình đô thị giảm nhựa. Tham dự hội thảo có đại diện WWF, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố, đại diện chính quyền các xã phường và các đơn vị được hưởng lợi từ dự án.

Hiện nay, ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra đang là vấn đề nóng đối với các đô thị, đặc biệt là rác thải nhựa. Theo số liệu báo cáo, thành phố Hà Tĩnh hiện phát sinh trên 100 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày, trong đó lượng rác được thu gom, vận chuyển, xử lý đạt 97%. Nhìn chung kết quả thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn đã đi vào ổn định, hoạt động của các tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đang dần đi vào nề nếp; các chính sách hỗ trợ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải kịp thời.

Tuy nhiên, nguy cơ về ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa đang đặt ra cho chính quyền cần phải có biện pháp để nhằm giảm thiểu lượng rác thải nhựa phát sinh trong môi trường.

Tại hội thảo thành phố Hà Tĩnh đã báo cáo về nguy cơ về rác thải nhựa, đồng thời  lên kế hoạch xử lý ngay tại nguồn về rác thải nhựa phát sinh ra môi trường. Trước mắt, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền đến người dân về tác hại của rác thải nhựa, xây dựng các phương án, phòng chống giảm thiểu lượng rác thải nhựa trong nhân dân khi đưa đi xử lý.

Thành phố Hà Tĩnh là một trong tám đô thị ở Việt Nam được hưởng lợi từ dự án Giảm thiểu nguy cơ rác thải nhựa Đại dương do tổ chức WWF triển khai thực hiện. Tại hội thảo, Đại diện WWF và lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh  ký Tuyên bố Tham gia Chương trình Đô thị giảm nhựa

Trước mắt,  dự án sẽ giao cho Phòng tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Hội LHPN thành phố, Phòng Giáo dục Đào tạo triển khai thực hiện tại các địa bàn phường xã và các đơn vị được hưởng lợi trực tiếp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website