Chiều ngày 18/11, Thành ủy Hà Tĩnh tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 3 điểm cầu để phòng chống dịch Covid

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, BVT Thành ủy đã triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính; phân công, quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tạo nguồn cán bộ trước mắt cũng như lâu dài, nhất là cán bộ trẻ.

Năm 2020, có 93,3% đảng viên; 88% tổ chức cơ sở Đảng và 91% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tăng từ 12 - 21% so với năm 2010. Về công tác xây dựng đội ngũ và phát triển đảng viên, tính đến ngày 20/10/2021, toàn Đảng bộ có 51 tổ chức cơ sở Đảng (tăng 5 tổ chức cơ sở Đảng so với năm 2010) với 8.320 đảng viên (tăng 2.743 đảng viên so với năm 2010).

Thành phố đã thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp đảng viên mới đảm bảo tiêu chuẩn, chú trọng chất lượng. Đặc biệt là công tác phát triển đảng viên là người có đạo và xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán vùng giáo. Đến nay, toàn Đảng bộ có 92 đảng viên là người có đạo.

 

Về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW, BTV Thành ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, từng bước nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đi sâu phân tích thực trạng, nhìn nhận một số tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết 22 và Nghị quyết 15 ở TP Hà Tĩnh và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Thành ủy để thực hiện hai nghị quyết đảm bảo thực chất, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng theo hướng tinh gọn, hợp lý, đặc biệt là quan tâm phát triển tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng  đề nghị các tổ chức, cơ sở đảng trong toàn đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết 22 và Nghị quyết 15 ngày càng thực chất, đúng quy định của TW, tập trung hướng về cơ sở, nâng cao năng lục lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Tĩnh.

Hội nghị cũng đã khen thưởng 8 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nghị quyết ./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website