Hội đồng tuyển dụng giáo viên thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: 134 thí sinh (Có danh sách kèm theo).

2. Hình thức, nội dung thi vòng 2

- Hình thức: Phỏng vấn; thời gian phỏng vấn: 30 phút/ thí sinh (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2

- Thời gian khai mạc và tổ chức thi vòng 2: Bắt đầu từ 07 giờ ngày 23/11/2021 (Thứ ba).

- Địa điểm: Trường THCS Lê Văn Thiêm, ngõ 77, đường Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.

* Lưu ý: Số báo danh của thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 được niêm yết tại địa điểm thi vào ngày 22/11/2021.

4. Tài liệu tham khảo ôn tập

4.1. Đối với vị trí giáo viên mầm non

  • Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT  ngày 31/12/2020  của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành điều lệ trường Mầm non (Chương III, V, VI)

- Luật giáo dục 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019. (Điều 23, 24, 25, 26, 27)

- Kế hoạch 626/KH-BGDĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Giáo dục về Kế hoạch Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

- Thông tư sô 06/2019/TT-BGDĐT  ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục - Đào tạo Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Nội dung và phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mẫu giáo theo Thông tư 01/VBHN- BGDĐT ngày 13/4/2021 Ban hành chương trình Giáo dục mầm non

4.2. Đối với giáo viên tiểu học

- Luật số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội ban hành Luật Giáo dục (Chương II: Điều 28 đến Điều 34; Chương IV: Điều 66 đến Điều 79; Chương V: Điều 80 đến Điều 88).

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học (Chương III: Điều 17 đến Điều 25; Chương IV: Điều 26 đến Điều 32; Chương V: Điều 33 đến Điều 38).

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (Điều 5 đến Điều 13; Điều 16); Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 5, Điều 6, Điều 10; Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 19).

- Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học (Phụ lục 3) .

- Nội dung và phương pháp dạy học môn Toán, môn Tiếng Việt lớp 4, lớp 5 (Giáo viên văn hóa), môn Thể dục lớp 4, lớp 5 (Giáo viên Thể dục) thuộc chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.3. Đối với giáo viên THCS

a) Phần chung:

- Điều lệ trường THCS  theo Thông tư số 32/2020/TT/BGDĐT ngày 15/9/2020 trường THCS và THPT của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

- Thông tư  số 22/2021/TT- BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT và Thông tư số 26/2020/TT- BGDĐT ngày 26/8/2020 sửa đổi , bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh sinh phổ thông ban hành kèm theo thông tư 58/ 2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011.

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (Điều 2; Điều 13: Điều 22; Điều 30; Điều 66; Điều 67 Điều 69; Điều 70.)

- Kế hoạch GD:

+ Công văn số 5512/ BGDĐT-GDTH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục  của nhà trường.

+ Công văn số 2613/BGDĐ-GDTrH ngày 23/6/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm 2021- 2022.

  1. Nội dung và phương pháp dạy học theo môn:

* Môn Lịch sử:

- Lịch sử Việt Nam

+ Những cuộc khởi nghĩa lớn trong lịch sử dân tộc giai đoạn trước năm 939.

+ Các triều đại phong kiến Việt Nam.

+ Thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục Việt Nam thời phong kiến

+ Phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX

+ Hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước đến năm 1918.

+ Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp  giai đoạn 1946 – 1954 và chống Mĩ 1954 -1975

  • Lịch sử thế giới:

+ Các nền văn minh cổ đại trên thế giới: Văn hóa phương Đông và phương Tây

+ Cách mạng tư sản Anh, Pháp, Bắc Mĩ

+ Cách mạng khoa học - kĩ thuật - công nghệ

+ Cuộc chiến tranh thế giới

+ Phong trào công nhân cuối thế XIX –XX

  • Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩlatinh
  • Liên Xô: Nhấn mạnh những thành tựu đạt được sau 1945 và chính sách đối ngoại. Liên hệ đến mối quan hệ giữa Liên Xô - Việt Nam

+ Đông Nam Á- ASEAN

+ Mĩ - Nhật - Tây Âu.

* Môn Địa lý

  • Phần địa lý đại cương:

+ Bản đồ

+ Trái Đất. Sự vận động của Trái Đất và các hệ quả

+ Cấu tạo của trái đất. Lớp vỏ Trái Đất

+ Khí hậu và biến đổi khí hậu

+ Nước trên Trái Đất ( thủy quyển)

+ Đất và sinh vật trên Trái Đất

+  Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. đô thị hóa.

           - Phần địa lý Việt Nam (địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế - xã hội)

- Kỹ năng địa lý (Đọc Atlats Địa lý, nhận xét bảng số liệu và vẽ nhận xét, phân tích các loại biểu đồ ).

  • Môn Công nghệ

- Công nghệ 7:

+ Đại cương về kĩ thuật trồng trọt

+ Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt.

+ Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi

+ Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

- Công nghệ 8:

+ Vẽ kĩ thuật

+ Chi tiết máy và lắp ghép

+ Truyền và biến đổi chuyển động

+ An toàn điện

+ Đồ dùng điện trong gia đình (Điện quang; điện nhiệt; điện cơ)

+ Mạng điện trong nhà.

(Các nội dung kiến thức trên trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS)

5. Yêu cầu đối với thí sinh dự thi vòng 2

- Thực hiện nghiêm túc nội quy và quy chế xét tuyển, các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phải có mặt đúng giờ quy định; trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự; xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để đối chiếu trước khi vào phòng thi.

- Yêu cầu thí sinh khi đến tham dự vòng 2 phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR) được thực hiện trong vòng 72 giờ.

- Trường hợp thí sinh không có mặt đúng thời gian, địa điểm dự tuyển vòng 2 theo quy định coi như thí sinh đó không tham gia tuyển dụng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả tuyển dụng.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website