Thực hiện Công văn số 1359/SNV-CCVC ngày 26/7/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 28/10/2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về tuyển dụng công chức cấp xã; UBND thành phố Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, như sau:

I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b. Đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đủ năng lực và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

d. Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

e. Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

g. Trình độ chuyên môn: Áp dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 4, Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể:

Đối với các chức danh: Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Văn phòng - Thống kê tốt nghiệp Đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cần tuyển. Đối với chức danh Tư pháp - Hộ tịch tốt nghiệp Trung cấp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh cần tuyển. Không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập.

Chuyên ngành đào tạo cụ thể như sau:

- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo: Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Kiến trúc; Môi trường; Kỹ thuật công trình thủy lợi; Công nghệ kỹ thuật giao thông.

- Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo: Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Đô thị; Môi trường; Kiến trúc; Kỹ thuật công trình thủy lợi; Công nghệ kỹ thuật giao thông.

- Chức danh Văn phòng - Thống kê: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo: Quản lý công; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Quản lý nhà nước; Xã hội học; Hành chính; Hành chính Văn phòng; Quản lý tài chính công; Luật; Kinh tế; Kế toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; Thống kê; Công nghệ thông tin; Tin học; Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ học; Công tác xã hội.

- Chức danh Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương
binh và Xã hội): tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo: Lao động - Thương binh và Xã hội; Công tác xã hội; Xã hội học; Phát triển cộng đồng; Quản trị nhân lực; Bảo hộ lao động; Kinh tế; Tài chính; Ngân hàng; Kế toán.

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: tốt nghiệp trung cấp Luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (theo Văn bản số 2363/BNV-CQĐP ngày 24/5/2021 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a. Không cư trú tại Việt Nam;

b. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (Phụ trách công tác đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông): 01 chỉ tiêu, tại UBND xã Thạch Bình;

2. Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường: 03 chỉ tiêu  tại UBND các phường: Bắc Hà, Đại Nài, Thạch Linh;

3. Chức danh Văn phòng - Thống kê: 05 chỉ tiêu, tại UBND các phường, xã Nam Hà, Hà Huy Tập, Thạch Linh, Đại Nài, Thạch Hưng.

4. Chức danh Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương
binh và Xã hội): 01 chỉ tiêu, tại UBND xã Thạch Hưng.

5. Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 01 chỉ tiêu, bố trí công tác tại  xã Đồng Môn.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website